Driving Change Together Forum

Driving Change Together

Każdego roku rynek elektromobilności stale rośnie notując coraz większą ilość sprzedawanych pojazdów, zainstalowanej infrastruktury ładowania oraz nowych inwestycji. To także bardzo istotny obszar dla budowania nowoczesnej gospodarki opartej na wysokoprzetworzonych technologiach, to wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej.

 Driving Change Together: założenia Forum

Wydarzenie inspirowane jest inicjatywą Driving Change Together – Katowice Partnership for the e-Mobility, ukształtowaną podczas 24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach (COP24) w 2018 roku. Porozumienie na rzecz rozwoju elektromobilności zjednoczyło ponad 100 sygnatariuszy, wśród nich państwa, regiony i miasta, a także organizacje pozarządowe i firmy. Driving Change Together impulsem do zmiany, aby zapewnić ludziom możliwości i warunki do życia w przyjaznym środowisku bez zanieczyszczeń. To promocja zeroemisyjnego transportu, aby stymulować warunki legislacyjne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe dla dalszego rozwoju elektromobilności tworzenia nowych technologii, które ograniczą emisje i w efekcie poprawiają komfort życia i zdrowie mieszkańców Ziemi.

Aktualne wyzwania

Wyzwania związane z redukcją emisji i zanieczyszczeń obejmują wszystkie sektory gospodarki, a w szczególności transport. Sektor transportu jest odpowiedzialny za 25% europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Analizy Europejskiej Agencji Środowiska wskazują, że w 2022 roku transport drogowy odpowiadał za generowanie ponad 70% emisji z całego sektora transportu. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe związane ze wzrostem ilości przewozów towarowych, większej mobilności ludzi, postępującej globalizacji oraz zwiększającej się urbanizacji. Dlatego tym bardziej technologie zeroemisyjne są odpowiedzią na szybko zmieniający się świat. Porozumienie paryskie (2015) wyznacza nowy kurs na przyspieszenie globalnych działań klimatycznych i forsuje głęboką dekarbonizację sektora transportu. Jak wskazuje UN FCCC elektromobilność jest uznaną w skali międzynarodowej technologią, która jest odpowiedzią i najlepszym rozwiązaniem dla osiągnięcia celów klimatycznych.

Nasza odpowiedź

Elektromobilność jest odpowiedzią na cele zrównoważonego rozwoju ONZ w zakresie budowania inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który da nowe miejsca pracy i godne warunki płacy, wsparcia rozwoju innowacyjności i nowych technologii oraz podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu.

Program wydarzenia

Panel I: Ekosystem elektromobilności – globalne wyzwania geopolityczne. Szanse gospodarcze dla Polski i Europy.

Unia Europejska jako pierwsza zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. To wielkie wyzwanie, ale jak poradzi sobie w obliczu wyzwań geopolitycznych, zabezpieczenia surowców, a także także działań globalnych gospodarek, które w ostatnim inwestują miliardy w branżę bateryjną. Jak na tym tle wygląda Polska, co buduje polską branżę elektromobilności i jaką pozycję w świecie udało nam się wywalczyć? Jaka jest dynamika inwestycji zagranicznych w branżę elektromobilności? Czy dzięki elektromobilności możemy budować niezależność energetyczną?

Panel II: Wyzwania dla sektora transportu w Polsce.

Jak wygląda elektryfikacja flot, czy już teraz możemy mówić o świadomych konsumentach po stronie firm? Czy możliwa jest elektryfikacja transportu ciężkiego? Dlaczego powinniśmy dekarbonizacja transport? Wyzwania dla transportu. Jak powinna rozwijać się infrastruktura?

Więcej inform dostępnych na stronie internetowej: https://www.drivingchangetogether.com/ Organizatorzy: PIRE- Polska Izba Rozwoju Elektromobilności oraz Fundacja R&D Hub

Panel III: Elektromobilność a bezpieczeństwo.

Czy elektromobilność jest bezpieczna? Jakie niesie ze sobą zagrożenia? Jak przeciwdziałać i zapobiegać pożarom? Jakie istnieją zagrożenia? Czy nasze serwisy są gotowe na bezpieczne naprawy pojazdów elektrycznych? Nowoczesne technologie. Czy infrastruktura ładowania jest bezpieczna? Jak podchodzą do tematu bezpieczeństwa kraje jak Norwegia?

Zgłoś swój udział TUTAJ