Wiceminister Klimatu i Środowiska gościem specjalnym konferencji SILab’24

SILab’24

Już 6. lutego 2024 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się Sustainable Industry Lab’24 (SILab’24), konferencja UNEP/GRID-Warszawa odwołująca się do globalnego kryzysu zanieczyszczania środowiska naturalnego tworzywami sztucznymi. Wydarzenie, organizowane w przeddzień szóstej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly) przybliży status prac nad tworzonym przez ONZ prawem międzynarodowym – UN Plastic Treaty. Gościem specjalnym konferencji SILab’24 będzie Anita Sowińska, wiceminister Klimatu i Środowiska.
Organizatorem konferencji jest UNEP/GRID-Warszawa.

„Tworzywa sztuczne TAK – ale mądrze! – ten postulat stał się przesłaniem dla wielobranżowych zespołów roboczych w Polsce, które od 2022 rokuwypracowywały rekomendacje w ramach #EndPlasticPollution,inicjatywy ustanowionej przez UNEP/GRID-Warszawa. Zwieńczeniem tych prac jest raport specjalny. Jego premiera odbędzie się podczas UNEA-6, i tegorocznej konferencji Sustainable Industry Lab ’24. Wprogramie konferencji znalazły się debaty na temat wyzwań, rozwiązań i regulacji, a także laboratorium dyskusji z podziałem na okrągłe stoły branżowe. Zostaną poruszone m.in. kwestie gospodarowania tworzywami sztucznymi, a zwłaszcza zagadnienia związane z produkcją, projektowaniem, użytkowaniem i unieszkodliwianiem plastiku. 

Rejestracja i pełny program dostępne są na stronie wydarzenia.  

— Inicjujemy dyskusję na szeroką skalę, w branżach, w których tworzywa sztuczne są powszechnie używane, choć nie od razu się z nimi kojarzą. Chcemy wysłuchać przedstawicieli biznesu, negocjować i w konsekwencji osiągnąć rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ilość odpadów z tworzyw sztucznych przekazywanych na składowiska lub do odzysku energii. Ponowne użycie oraz eliminacja zbędnych produktów, ekoprojektowanie i efektywne zamykanie obiegu będzie miało znaczący wpływ na środowisko – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.

W wydarzeniu udział wezmą wiceminister Klimatu i Środowiska Anita Sowińska, odpowiedzialna w Ministerstwie za gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę odpadami, a także Shereen Zorba Head – UN Science Policy Business Forum, Maciej Witucki – Prezydent Konfederacja Lewiatan, Tomasz Barańczyk –Partner, Lider inicjatyw ESG PwC Polska, Tadeusz Nowicki – Prezes Zarządu Ergis S.A., Henryk Orfinger –Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA, Szymon Mordasiewicz – Dyrektor zarządzający GfKPolonia, Anna Simon – CEO Komunikacja Plus PR, prof. Joanna Kulczycka – AGH, Kiril Marinov – Dyrektor generalny Henkel Consumer Brands, Marta Krawczyk – Environmental Products Development Manager SGS, Anna Kozera-Szałkowska – Dyrektor zarządzająca PlasticsEurope Polska, Andrzej Kubik – Prokurent Zarządu REPLAS Recycling Plastics, Kacper Kossowski – Co-founder EcoBean, Ewelina Łukasik-Morawska – CEE Sustainability Hub Manager PwC,Małgorzata Jarczyk-Zuber – Chief ESG Innovation Officer ING.

I edycja nagrody Environmental Impact Award Poland 2024

UNEP/GRID-Warszawa od tego roku będzie przyznawał wyróżnienia takim rozwiązaniom w biznesie, które budują swój model z założeniem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i robią to skutecznie. Nagrodzone zostaną najlepsze inicjatywy dla ludzi i planety podejmowane przez firmy w ramach transformacji środowiskowej. Zgłaszać mogą się przedsiębiorstwa, w tym startupy, które swoimi działaniami zmniejszają obciążenie środowiska, wyprzedzając niejednokrotnie regulacje prawne. Nagrodą specjalną zostanie równieżuhonorowana osoba, która w znacznym stopniu przyczyniła się do pozytywnych zmian w środowisku naturalnym, bezpośrednio lub pośrednio, np., przez wpływ na zmianę postaw, stanu wiedzy lub społecznej świadomości.

Tegoroczną edycję konkursu poświęcono w całości aktywnościom w obszarze uwolnienia środowiska od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 28 stycznia 2024.

Environmental Impact Award Poland ustanowił UNEP/GRID-Warszawa. Cel nagrody to promocja działań w tych obszarach, które co roku wskazywuje przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

UN Plastics Treaty pilnie potrzebny

— Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi może zostać zmniejszone aż o 80 procent do 2040 r. – jeśli ludzkość zacznie teraz działać na rzecz ponownego wykorzystania, recyklingu i odchodzenia od tworzyw sztucznych. Razem, kształtujmy czystszą, zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich – António Geterres, Sekretarz Generalny ONZ.

Żeby tak się stało, rządy państw muszą wprowadzić głębokie zmiany obejmujące zarówno przepisy, jak i praktyki rynkowe. Dokumentem, który będzie regulował produkcję i korzystanie z tworzyw sztucznych, a także inspirował wszystkie działania zaradcze w związku z kryzysem zanieczyszczania środowiska, będzie prawo międzynarodowe – Traktat dotyczący plastiku (UN Plastic Treaty). Projekt Traktatu powstał w odpowiedzi na Rezolucję UNEA 5/14, w której 175 państw zobowiązało się w marcu 2022, zawrzeć umowę międzynarodowąna temat zaprzestania zanieczyszczania środowiska, w szczególności mórz i oceanów, ale także wód słodkich, gleby i powietrza – tworzywami sztucznymi. Zgodnie z harmonogramem prac, Traktat wszedł obecnie w fazę dyskusji, która powinna zakończyć się podpisaniem przez rządy międzynarodowej umowy do końca 2024.Stronę polską w tych negocjacjach reprezentuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

SILab’24: rozwiązaniem – zamknięty obieg 

Z szacunków UNEP (2023) wynika, że w ujęciu globalnym, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyniesie oszczędności w wysokości 1,27 biliona dolarów (analiza kosztów i wpływów z recyklingu). Dalsze 3,25 biliona dolarów można zaoszczędzić dzięki eliminacji strat związanych z utratą zdrowia ludzi i degradacją ekosystemów oraz pogłębianiem się kryzysu klimatycznego, a także uniknięciem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi. Zmiana ta mogłaby również skutkować do 2040 r. globalnym wzrostem netto miejsc pracy o 700 000.

Koszty inwestycji w zalecaną zmianę systemową są znaczne, ale poniżej wydatków bez tej zmiany systemowej: 65 miliardów dolarów rocznie w porównaniu do 113 miliardów dolarów rocznie. Jednak przy tych wszystkich kalkulacjach kluczową zmienną jest czas: pięcioletnie opóźnienie może do 2040 r. doprowadzić do wzrostu zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi o 80 milionów ton.

Szczegóły konferencji SILab’24 dostępne są pod adresem: https://www.sustainableindustrylab.eu/pl/2024