Trwa rekrutacja na studia „Nowa Mobilność”

Nowa Mobilność

Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe „Nowa mobilność”. Realizuje je Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Inauguracja kierunku i start zajęć już w lutym 2023 r. Ilość miejsc jest ograniczona do 30 uczestników.

Rozwój sektora e-mobility będzie miał znaczący wpływ nie tylko na branżę transportową i motoryzacyjną, ale także na całą polską gospodarkę. Jak wynika z raportu PSPA „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce”, do niemal 6 proc. w ciągu kolejnych trzech dekad może wzrosnąć udział branży elektromobilności w PKB Polski. By to jednak osiągnąć, konieczne jest m.in. wsparcie wewnętrznego rynku zeroemisyjnego transportu, optymalizacja prawa, zwiększenie nakładów na badania i rozwój. Jednak najistotniejsze będzie zapewnienie inwestorom i całemu sektorowi dostępu do wykwalifikowanych kadr.

Ten ostatni element wymaga stworzenia odpowiednich warunków, które zapewnią rynkowi podaż wykwalifikowanych specjalistów. Na podstawie raportu Boston Consulting Group i PSPA „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?”, stworzenie skutecznego systemu nauczania może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w sektorze automotive nawet o 6 tysięcy etatów w 2030 r.

Dostrzegające tę szansę, PSPA wraz z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej stworzyły dedykowany kierunek studiów podyplomowych. Przyczyni się on do systematycznego poszerzania wiedzy i budowy kompetencji w obszarze e-mobility w Polsce.

„Nowa Mobilność” na nowe czasy

2 semestry, 12 zjazdów, 30 przedmiotów, 55 prowadzących i gości specjalnych oraz 240 godzin merytorycznej wiedzy – tak w skrócie będą wyglądać podyplomowe studia „Nowa Mobilność”. Wystartują one już w lutym 2023 r. Rekrutacja trwa od czwartku 1 grudnia br. i jest dostępna pod adresem https://nowamobilnosc.pl/. Nowy kierunek adresowany jest do kadry zarządzającej, dostosowującej się do zmian zachodzących na rynku. A także specjalistów firm i instytucji, budujących kompetencje w obszarze nowej mobilności i zrównoważonego transportu.

– Studia podyplomowe „Nowa Mobilność” to odpowiedź Wydziału SiMR PW na potrzeby zmieniającego się rynku pracy w branży transportowej. Są one dedykowane osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem umiejętności związanych z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi związanymi z rozwojem zeroemisyjnych technologii w transporcie – powiedział dr hab. inż. Jacek Dybała profesor uczelni, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. 

Specjaliści najwyższej klasy

– Podstawą efektywnej realizacji strategicznych projektów w polskim sektorze motoryzacyjnym jest integracja potencjału intelektualnego uczelni z know-how podmiotów branżowych. W ten sposób jesteśmy w stanie zdynamizować działania i zwiększyć innowacyjność oraz atrakcyjność w zakresie szkolenia przyszłej kadry inżynierskiej – komentuje prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. 

Merytoryczną wiedzę przyszłym studentom wykładać będzie nie tylko wykwalifikowana kadra pracownicza Politechniki Warszawskiej, ale również eksperci i praktycy z dziedziny zrównoważonego transportu w Polsce i regionie CEE – osoby zawodowo związane z rynkiem i posiadający wieloletnie doświadczenie sektorowe zdobyte w branży.

– Prowadzący wykłady to liderzy w swoich dziedzinach, mający liczne sukcesy i realny wpływ na zachodzące zmiany w obszarze nowej mobilności. Przekazywana przez nich wiedza obejmie konkretne przykłady, najlepsze praktyki i lekcje płynące ze zrealizowanych projektów rynkowych. Dostęp do pogłębionej wiedzy technicznej gwarantuje natomiast Międzywydziałowa Kadra Politechniki Warszawskiej z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Transportu – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Ambitny i kompletny program 

Przygotowany program studiów podniesie kompetencje osób zatrudnionych bądź poszukujących zatrudnienia na konkurencyjnym rynku branży motoryzacyjnej. Zyskają oni niezbędne kompetencje i rozległą wiedzę dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie. Materiał dydaktyczny zawiera wielodyscyplinarną wiedzę, niezbędną do merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej wdrażających lub wspierających sektor nowej mobilności.

– Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewni każdemu uczestnikowi studiów podyplomowych unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy z dziedziny inżynierii, prawa, ekonomii, statystyki oraz zarządzania w obszarze nowej mobilności. Zdobyta wiedza pozwoli m.in. na planowanie i przeprowadzenie procesu elektryfikacji flot, planowanie i rozbudowę infrastruktury ładowania, jak również realizację innych projektów w obszarze zrównoważonego transportu – dodaje Maciej Mazur.

Absolwenci studiów „Nowa Mobilność” zyskają unikalny i kompleksowy zasób wiedzy technicznej w zakresie pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania. Zdobędą orientację w kwestiach prawnych politycznych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych elektromobilności. Poznają jej genezę, definicję oraz historię, a także właściwą identyfikację kierunków rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie. Ponadto zapoznają się z rodzajami, budową i zasadami działania pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury ładowania.

Rejestruj się już dziś!

Proces rekrutacyjny na rok akademicki 2023 rozpoczął się 1 grudnia 2022 r. Początek zajęć dydaktycznych zaplanowano na drugą połowę lutego 2023 r. Aplikacje można składać poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Politechniki Warszawskiej dostępny na stronie: https://irk.pw.edu.pl/pl/offer/SP-2023L/programme/115A-PNP-PE/?from=registration:SP-2023L. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.