Biedronka bardziej zielona

Sklepy i centra dystrybucyjne sieci Biedronka będą korzystały z czystych, ekologicznych źródeł zasilania prądem. 15-letnia umowa ze szwajcarską firmą GoldenPeaks Capital pozwoli sieci zapewnić dostęp do czystych i zielonych źródeł energii. Wzmocni także realizację celów redukcji emisji, jednocześnie optymalizując koszty energii.

PPA (Power Purchase Agreement) to 15-letnia umowa sprzedaży energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Polsce. Farmy wyprodukują 78 GWh rocznie, które zabezpieczą częściowo potrzeby energetyczne sklepów oraz centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Taki wolumen (78 GWh) może zasilić prawie 40 tysięcy gospodarstw domowych rocznie. Łączna moc zainstalowanych farm fotowoltaicznych, które od 2023 roku będą produkowały zieloną energię dla Biedronek to 72 MWp.

Dzięki umowie zielona energia zasili potrzeby własne sklepów oraz centrów dystrybucyjnych, w tym m. in.:

  • oświetlenie
  • meble chłodnicze
  • klimatyzację
  • wypiek pieczywa.

Dodatkowo w czerwcu tego roku Biedronka podpisała 15 letnią umowę z firmą Grow Energy. Na jej podstawie do końca 2025 roku 2 000 sklepów sieci będzie mieć efektywne instalacje fotowoltaiczne. Dzięki tej inwestycji sieć ograniczy wykorzystanie energii ze źródeł konwencjonalnych. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zużycie „czarnej energii” w sieci Biedronka spadnie o około 15 proc. rocznie dla każdego sklepu objętego projektem.

Biedronka ma plan na oszczędzanie

Obie umowy to elementy strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka oraz kolejne kroki na drodze Biedronki do kompleksowej dbałości o zapewnienie jak najbardziej racjonalnego miksu energetycznego zasilającego sklepy i centra dystrybucyjne sieci. W listopadzie sieć rozpoczęła akcję „Dobra energia – oszczędzanie mamy w planie”. W jej ramach w sklepach sieci optymalizowane są właśnie narzędzia i metody odpowiedzialnego zużywania energii. Szczegółowe zalecenia oraz standardy efektywnego wykorzystania energii w Biedronce zakładają, że oświetlenie w sklepach sieci działa w godzinach pracy, w czasie towarowania jest przygaszane, a oświetlenie parkingów i logotypów zewnętrznych działa tylko po zmroku. Oświetlenie jest wyłączone poza godzinami pracy sklepu i towarowania. Kierownicy placówek otrzymali zalecenie wyłączania oświetlenia w biurach, stołówkach, toaletach i sanitariatach, gdy nie są używane. Systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania działają w godzinach pracy sklepów w oparciu o ustalone parametry grzania i chłodzenia.