Greenvolt Power – 59 MW w projektach OZE w Polsce

światowy mix oze

Greenvolt Power wzmacnia swoje działania jako globalny deweloper sektora energii słonecznej i wiatrowej. Obecnie firma realizuje projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1107,5 MW, farm wiatrowych o łącznej mocy 798,6 MW oraz magazynów energii – zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Greenvolt Power (d.V-Ridium) jest częścią grupy kapitałowej Greenvolt – dużego gracza na rynku energetyki odnawialnej w Europie i w Ameryce Północnej. Globalnie działalność grupy koncentruje się na zarządzaniu aktywami wytwórczymi biomasowymi – grupa posiada łącznie ok. 150 MW źródeł wytwórczych w Portugalii i Wielkiej Brytanii. Kolejne obszary to energetyka rozproszona i spółdzielnie energetyczne. A także rozwój i budowa wielkoskalowych instalacji OZE opartych o energię wiatru i słońca oraz magazynów energii. 

59 MW mocy w Polsce

W tym roku Greenvolt zainicjował w Polsce budowę projektów OZE o łącznej mocy 59 MW. Najprawdopodobniej aktywa te trafią do inwestorów w 2023 roku. Pierwszy projekt w Sompolnie ma 26 MW mocy wiatrowej, 10 MW energii słonecznej i 3 MW magazynowania. Jego uruchomienie firma planuje na pierwszą połowę 2024 roku. Drugi projekt, Opalenica składa się z trzech parków słonecznych o łącznej mocy 20 MW. Wraz z rozpoczęciem etapu budowy, oczekiwany termin komercyjnej eksploatacji ma zostać osiągnięty w III kwartale 2023 roku.

 – Greenvolt Power jest jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów instalacji OZE w Polsce. Od momentu dołączenia do grupy Greenvolt dynamicznie rozwijamy swoją obecność międzynarodową: rozwijamy, pozyskujemy, budujemy i zarządzamy aktywami m.in.: na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Serbii, Grecji, we Włoszech, Francji, w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, na Islandii, w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Obecnie przygotowujemy projekty i budujemy elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe o mocach od kilku do kilkuset megawatów, które lokalizujemy na wielohektarowych terenach rolnych lub przemysłowych. Do tego dochodzi szerokie portfolio projektów magazynowania energii o łącznej mocy ca 1400 MW na terenie Polski – mówi Radosław Nowak z Greenvolt Power.

1107,5 MW na świecie

Obecnie firma realizuje projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1107,5 MW. Dodatkowo buduje farmy wiatrowe o łącznej mocy 798,6 MW oraz magazyny energii – zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Globalnie Greenvolt Power działając na 17 rynkach, przygotowuje, projektuje, buduje i obsługuje farmy wiatrowe i słoneczne na zlecenie inwestora. Jednym ze strategicznych filarów Grupy jest promocja projektów wiatrowych i fotowoltaicznych (utility-scale), z działalnością na kilku rynkach europejskich i na rynku amerykańskim.