Edukacja na temat jakości powietrza

czyste powietrze

Projekt edukacyjny SolarSpot „Dbamy o czyste powietrze” przeznaczony jest dla klas I-III szkół podstawowych.

W ramach projektu SolarSpot 400 uczniów w klasach I-III w Wielkopolsce uczestniczy w warsztatach stacjonarnych na temat czystego powietrza. Materiały edukacyjne przygotowano na 2h lekcyjne. Do wyboru są różne zadania: omawianie wiersza ekologicznego „Dbajmy o czyste powietrze”, urządzanie ekodomu z wycinek, zadanie, które uczy rozróżniać odnawialne i nieodnawialne źródła energii oraz krzyżówki i rebusy ekologiczne. Dzieci otrzymują również kartę informacyjną o Programie Czyste Powietrze, którą mogą przekazać rodzicom. 

Karty pracy są dostępne w wersji online do pobrania przez nauczycieli, wraz z instruktażem dydaktycznym prowadzonym przez wszystkie elementy zajęć.

– Jesteśmy przekonani, że edukacja klimatyczna – edukacja ekologiczna dla dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych stanowi wielkie wyzwanie. Szkoły opowiadają na nie, podejmując się prowadzenia działań pogłębiających świadomość ekologiczną nie tylko dzieci, ale i ich rodzin. Jako SolarSpot wierzymy, że walka o czyste powietrze jest naszym wspólnym wyzwaniem, dlatego zachęcamy do przeprowadzenia kreatywnych warsztatów edukacyjnych „Dbamy o czyste powietrze” – mówi Przemysław Błaszczyk, prezes Zarządu SolarSpot.

Po przeprowadzeniu warsztatów szkoły otrzymują certyfikat. Projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.