Świadomość środowiskowa Polaków rośnie, ale niechęć do osobistych wyrzeczeń jest wciąż ogromna

Dzień Długu Ekologicznego

Widzimy, że stan naszej planety wymaga natychmiastowych działań. Nie jesteśmy natomiast narodem gotowym na osobiste wyrzeczenia – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Credi Agricole.

Aż 80 proc. badanych Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się nasza planeta, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Niemal połowa z nas jest w stanie zapłacić więcej za produkt lub usługę, która mniej negatywnie wpływa na klimat i środowisko. Prawie 70 proc. wierzy, że niektóre działania na rzecz środowiska pozwalają na realną oszczędność pieniędzy. Rośnie w naszym narodzie świadomość środowiskowa, niestety nie maleje niechęć do osobistych wyrzeczeń.

Świadomość środowiskowa: jest z nami lepiej

Żeby zbadać świadomość środowiskową Polaków i nawyki oraz postawy z tym związane, bank Credit Agricole przeprowadził ogólnopolskie badanie*. Wyniki pokazały, że obecnie aż 81 proc. Polaków martwi zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu. Ze stwierdzeniem tym zgadzają się osoby, które pochodzą zarówno z miast jak i wsi, a najbardziej zaniepokojeni tą sytuacją są respondenci w wieku 55+. Obawy te przeważają wśród kobiet, ale widać też korelację świadomości środowiskowej ze wzrostem wykształcenia. Co ciekawe, potrzebę natychmiastowych działań w celu ratowania naszej planety deklarują w pierwszej kolejności osoby ze średnim wykształceniem.

Mimo zmartwień dojrzałych Polaków o zmiany klimatu, to niezmiennie młodsze osoby angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Świadczy o tym choćby fakt, że to właśnie osoby w wieku 18-24 lata, które nie mają jeszcze stabilnej sytuacji finansowej, w najbardziej zdecydowany sposób deklarują, że są w stanie zapłacić więcej za produkt lub usługę, która w mniej negatywny sposób wpływa na klimat i środowisko (17 proc. tej grupy vs. 10 proc. ogółem). Tendencja ta występuje głównie w wielkich miastach. Jednak osoby młodsze gorzej wypadają w kwestii ograniczania ilości plastiku, m.in. rezygnacji ze zbędnych opakowań czy naprawiania zepsutych rzeczy.

Świadomość środowiskowa: ograniczenie plastiku to też realne oszczędności

Niemal 70 proc. badanych Polaków twierdzi, że niektóre działania na rzecz środowiska, np. ograniczanie zużycia plastiku, pozwalają na realną oszczędność pieniędzy. Gdy przychodzi do konkretnych praktyk redukcji plastiku okazuje się, że kobiety radzą sobie z tym lepiej niż mężczyźni. Deklarują one korzystanie z rzeczy wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych.

– Wyniki naszego badania pokazały, że świadomość środowiskowa Polek i Polaków jest na bardzo wysokim poziomie, chociaż nie bez znaczenia może być fakt, że ankietę przeprowadziliśmy w momencie medialnych doniesień na temat skażenia Odry. Nasi badani dostrzegają potrzebę działań na rzecz ochrony planety, ale wciąż trudno jest im wypracować nowe nawyki – inne niż ograniczanie konsumpcji czy recykling. Aż 86 proc. uznało, że duże marki i instytucje powinny aktywnie działać na rzecz wsparcia środowiska. – mówi Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka zespołu ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

*Badanie CAWI zrealizowane w sierpniu 2022 roku, na panelu badawczym Ariadna, N=1043, próba ogólnopolska, reprezentatywna, wiek 18+.