Młodzi Polacy o niedoborze wody

Choć mają świadomość kryzysu wodnego, nie obawiają się, że zabraknie wody w kranach. Cenią rolnictwo zrównoważone, a rolnikom chętnie wręczyliby nasiona roślin odpornych na suszę. Z raportu „Barometr Bayer 2022” wynika, że 20-30-latkowie są świadomi problemów, ale też wiedzą jak korzystać z innowacji. 

„Barometr Bayer“ to badaniem stanu świadomości Polaków na ważne społecznie tematy – zrównoważony rozwój, stosunek do nauki oraz do nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie i zdrowiu. W tym roku badanie skupia się na kryzysie wodnym – świadomości młodych i podejmowanych działaniach by ograniczyć jego skutki.

Ile młodzi Polacy wiedzą o problemie niedoboru wody?

Jeśli zabraknie wody, to raczej na świecie niż w Polsce – twierdzą młodzi. Tylko jedna trzecia z nich uznaje to za pilny problem. Zapytani kto odpowiada za niedobory – bez wahania wskazują na siebie (64 proc.), przemysł (42 proc.), duże firmy (41 proc.), polityków (39 proc.). Jednocześnie to nie tylko zakłady produkcyjne, politycy i my wszyscy powinniśmy przeciwdziałać kryzysowi wodnemu. Również krajowe i międzynarodowe fundacje oraz organizacje pozarządowe. 

Jakie działania podejmują młodzi? Aby przeciwdziałać niedoborom, są gotowi zakręcać kurki przy myciu zębów i rezygnować z długiej kąpieli. Blisko 80 proc. badanych wyraźnie potępia pomysł umycia samochodu w czasie suszy. Jednocześnie tylko co piąty młody człowiek uważa, że jego sposoby na oszczędzanie wody przyczyną się do poprawy jej dostępności. A z jakimi konsekwencjami niedoborów wody stykają się na co dzień? Najbardziej bolą podwyżki – wzrost cen żywności i ogrzewania. Ankietowani wymieniają też usychanie roślin, obniżenie lustra wody w rzekach i jeziorach, a także pożary. 

Innowacje ważne dla rolników

Zdaniem większości młodych Polaków to rolnicy są szczególnie narażeni na niedobory wody. To oni powinni korzystać z nowych technologii upraw i systemów nawadniania (47 proc. wskazań). Także stosować gatunki roślin odporne na susze (46 proc.) i potrzebujące mniej wody (45 proc.) oraz monitorować nawodnienie pól za pomocą technologii cyfrowych (36 proc.). 

Do rozwiązań, które rolnicy wykorzystują obecnie, należy – według badanych – zatrzymywanie i magazynowanie wody (42 proc.) oraz stosowanie nowych odmian roślin, które potrzebują mniej wody (25 proc.) i są odporne na susze (również 25 proc.). 

Za najoszczędniejszy w gospodarowaniu wodą typ rolnictwa dwudziestolatkowie uważają rolnictwo zrównoważone, przed ekologicznym i konwencjonalnym.


Badanie „Barometr Bayer” przeprowadził instytut Kantar na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 20-30 lat; N=1026, sierpień / wrzesień 2022