Elektro Parki: elektromobilność wkracza do Parków Narodowych

Elektro Parki

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie zużycia paliw emisyjnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat elektromobilności i korzyści, które przynosi ona ludziom i środowisku naturalnemu to główne cele uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Elektro Parki”. Jego beneficjentem będą funkcjonujące w Polsce Parki Narodowe. Środki przeznaczone mają być na zakup zeroemisyjnych pojazdów oraz instalację punktów ładowania.

W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe. Są to obszary najwyższej ochrony, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, kulturowymi, społecznymi, naukowymi i edukacyjnymi. Na tych wyjątkowo cennych terenach, gdzie nadzwyczajnie dba się o zachowanie piękna i wartości przyrody, ochronę siedlisk roślin i zwierząt, utrzymanie różnorodności biologicznej oraz zasobów przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, do minimum powinno się ograniczyć emisję spalin szkodliwych dla ludzi i środowiska. Rozwiązaniem ma być praktyczne wdrożenie w parkach narodowych idei elektromobilności, a więc zastąpienie tradycyjnych samochodów spalinowych pojazdami o napędzie elektrycznym. 

– Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji spalin to jeden ze strategicznych celów w polityce ekologicznej rządu– podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. – Skoro stawiamy na rozwój zeroemisyjnego transportu w miastach, to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że zależy nam również na ochronie przed spalinami skarbów polskiej przyrody, jakimi są parki narodowe. Chcemy, aby ich pracownicy w codziennej pracy mogli wykorzystywać ekologiczne pojazdy zeroemisyjne. Elektryfikacja taboru ograniczy zanieczyszczanie powietrza i poziom hałasu, a zarazem poprawi komfort pracy służb parkowych – dodaje wiceszefowa resortu.

Elektro Parki – cele programu

Wdrożenie programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” pozwoli osiągnąć trzy zasadnicze cele. Po pierwsze, ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Po drugie, zmniejszyć zużycie paliw emisyjnych. Dodatkowo pomoże upowszechnić w polskim społeczeństwie wiedzę na temat elektromobilności. Parki narodowe zamierzające kupić pojazdy zeroemisyjne będą mogły ubiegać się w NFOŚiGW o bezzwrotne dotacje. Kwota alokacji sięgnie 16 mln zł pochodzących z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Z tej puli ma być zakupionych około 80 pojazdów elektrycznych oraz 45 ładowarek do ich zasilania. 

– Pieniądze z programu „Elektro Parki” pozwolą unowocześnić flotę samochodową. Nadać jej ekologiczny charakter. Zgodny z przesłaniem parków narodowych w zakresie ochrony polskiej przyrody – zauważa wiceprezes NFOŚiGW, Artur Michalski.

– Wprowadzenie zeroemisyjnych samochodów na parkowe szlaki to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza w Polsce. A to jest jednym z naszych priorytetów. Ograniczenie emisji szkodliwych związków na terenach stanowiących przyrodnicze bogactwo kraju i magnes dla wielu turystów. Ma to szczególne, wręcz symboliczne znaczenie środowiskowe. Zarazem niebagatelny walor edukacyjny  – uzupełnia wiceszef NFOŚiGW.

Dofinansowanie do 80 proc. kosztów

Realizacja programu „Elektro Parki” przewidziana jest na lata 2022-2023. Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie ciągłym do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji. Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW dotację w wysokości do 90 proc. kosztów kwalifikowanych na zakup fabrycznie nowych pojazdów o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem. Górną granicą wartości auta będzie 170 tys. zł dla „osobówek” i minivanów oraz 270 tys. zł dla SUV-ów. Pułap 90 proc. kosztów kwalifikowanych ma dotyczyć również dotacji na zakup, budowę i montaż stacji ładowania. Co istotne, część tych ładowarek będzie ogólnodostępna, a turyści zyskają możliwość korzystania z nich bezpłatnie. 

Zasady składania i rozpatrywania wniosków w programie „Elektro Parki” są określone w regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze. Można je znieść na stronie internetowej NFOŚiGW tutaj