Badanie EY: Polski biznes wciąż na drodze do zrównoważonego rozwoju

Wskaźnik rozwoju zielonej ekonomii

– W zakresie zrównoważonego rozwoju istnieje zauważalna różnica pomiędzy deklaracjami a realnymi działaniami. 90 proc. przedsiębiorstw twierdzi, że ich misja zawiera aspekty związane z ESG. Jednak tylko 67 proc. realizuje je na co dzień – wynika z badania EY „Czy polski biznes jest zrównoważony?”

Jedynie 48 proc. firm przełożyło założenia strategii zrównoważonego rozwoju (ZR) na poszczególne obszary funkcjonowania biznesu. Głównymi czynnikami motywacyjnymi są oczekiwania konsumentów (71proc.) oraz partnerów handlowych (59 proc.). Równocześnie jedynie 17 proc. ankietowanych przedsiębiorstw publikuje raporty dotyczące ESG. Presja na ten aspekt będzie jednak rosnąć. Już dla 57 proc. organizacji istotne jest czy wybrany przez nich kontrahent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój na razie tylko w misji firm

Wyniki badania EY wskazują, że największym wyzwaniem dla polskich firm jest przejście z fazy koncepcji do wdrożenia konkretnych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Aż 90 proc. ankietowanych organizacji deklaruje, że ten aspekt uwzględniają w misji firmy. Jednocześnie tylko w 67 proc. przedsiębiorstw działania z zakresu ESG są elementem codziennej działalności. Przeważnie takie deklaracje składają firmy notowane na giełdzie (84 proc.) oraz zatrudniające ponad 300 osób (77 proc.). 

– Polski biznes chce być postrzegany jako zrównoważony. Śledząc dotychczasowe starania firm w naszym kraju, można zaobserwować wiele zielonych deklaracji i dbania o wizerunek, ale niestety mało realnych zmian. Szlaki przecierają lokalne oddziały międzynarodowych organizacji. Rodzime przedsiębiorstwa często potrzebują jeszcze czasu aby z poziomu deklaracji przejść do możliwości zademonstrowania efektów wprowadzonych zmian – mówi Jarosław Wajer z EY.

Motywacja – przede wszystkim presja rynku i regulatorów

Najważniejsze motywy zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju:

– Współcześni konsumenci indywidualni i klienci B2B patrzą szeroko. Konieczność zachowania zgodności z procedurami regulacyjnymi jest dla nich więcej niż oczywista. Oni wymagają więcej. Stwarza to dla przedsiębiorstw ogromną szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Przeprowadzenie transformacji biznesowej zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju umożliwi zbudowanie długoterminowej wartości dla firmy oraz zabezpieczenie jej przyszłych przychodów. Brak działań będzie nieuchronnie zamykał kolejne biznesowe szanse na rozwój – dodaje dr Marcin Witkowski menedżer EY.

Czy w zapisach strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju firmy na najbliższe 2-3 lata znajdują się cele:

O Badaniu

Badanie – Czy polski biznes jest zrównoważony? – przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie EY w lutym 2022 roku na próbie 200 firm działających na rynku ogólnopolskim, zatrudniających minimum 200 pracowników.