Fotowoltaika korzystniejsza od lokaty bankowej

Domowa fotowoltaika

14 proc. domów jednorodzinnych w Polsce ma własną instalację fotowoltaiczną. Panele to często inwestycja korzystniejsza niż lokata bankowa.

Już milion gospodarstw domowych w Polsce będzie w tym roku korzystać z energii wyprodukowanej we własnych mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Coraz więcej osób przekonuje się do inwestycji w fotowoltaikę, ponieważ własne źródło zielonej energii oznacza oszczędność, niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowe zachęty ze strony państwa jeszcze bardziej zwiększają opłacalność tego typu inwestycji. Dlatego fotowoltaika często jest korzystniejsza od lokaty bankowej.

Dominują instalacje domów jednorodzinnych

Polski rynek fotowoltaiki zdominowały instalacje domów jednorodzinnych. Szacuje się, że już co siódmy dom w naszym kraju ma własną instalację PV. Zdolności techniczne do zbudowania własnej przydomowej elektrowni słonecznej ma połowa polskich domów. Porównanie z innymi europejskimi krajami takimi jak Holandia czy Belgia, gdzie co piąty dom ma własną instalację fotowoltaiczną. Poziom nasłonecznienia w tych krajach wcale nie jest większy niż w Polsce. To może wskazywać, że nasz rynek wciąż ma bardzo duże możliwości rozwoju.

– Inwestycje prosumentów są niezwykle istotne dla rozwoju całej energetyki odnawialnej w Polsce. Szacujemy, że około 30–40 proc. energii w najbliższej przyszłości będzie pochodzić właśnie od prosumentów. Jeżeli tak będzie, to każdy prosument może swoją decyzją przyspieszyć rozwój energetyki odnawialnej w Polsce – mówi agencji Newseria Biznes dr Jarosław Bogacz, członek zarządu Grupy Polenergia.

Odnawialne źródła energii zyskują na znaczeniu w obliczu rosnących cen paliw kopalnych. Do tego dochodzi wysoki koszt uprawnień do emisji CO2.

Prosumenci mniej ryzykują

– To powoduje, że zakup energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych z elektrowni konwencjonalnych wiąże się z ryzykiem dalszego wzrostu cen. Klient końcowy – decydując się na instalację fotowoltaiczną i zostanie prosumentem – w pełni odcina się od tego ryzyka. Budując własną instalację fotowoltaiczną i korzystając z naszej oferty, ma zapewnioną stabilizację i pełną przewidywalność cen energii przez 8 lat – podkreśla dr Jarosław Bogacz.

Stabilność cen jest dla odbiorców energii czynnikiem kluczowym. Dlatego w nowej ofercie Polenergia 360 wprowadzono dwuletnią gwarancję ceny odkupu energii wyprodukowanej przez przydomową instalację fotowoltaiczną. Także sześcio- lub ośmioletnią gwarancję ceny sprzedaży w 100 proc. zielonej energii.

– To oznacza dla klienta pełne bezpieczeństwo, własne źródło i partnera, który potrafi sprzedać i odkupić nadwyżkę wyprodukowanej energii – mówi Grzegorz Lot, członek zarządu Polenergii Sprzedaż.

– Dofinansowanie z programu Mój Prąd w połączeniu z ofertą Polenergia 360 sprawiają, że opłacalność takiej instalacji znacznie rośnie w porównaniu do normalnego systemu rozliczeń – ocenia członek zarządu Polenergii Fotowoltaiki.

Fotowoltaika w Polsce od kilku lat przeżywa boom i jest najszybciej rosnącym segmentem rynku OZE. Według danych Agencji Rynku Energii pod koniec stycznia 2022 roku łączna moc mikroinstalacji słonecznych wyniosła 6123 MW. W Polsce było już 876 tys. prosumentów w większości wytwarzających energię właśnie w przydomowych instalacjach PV. Tylko w ciągu roku przybyło ich blisko 400 tys.