15 miast w programie LeadAir

Augustów, Ełk, Inowrocław, Jedlicze, Kamienna Góra, Kraków, Libiąż, Łódź, Poznań, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Szczytna, Tychy i Warszawa – to 15 miast zakwalifikowanych do trzeciej edycji programu LeadAir – miasta neutralne dla klimatu. Jego organizatorem jest think-tank Forum Energii. 

Uczestnicy będą pracować nad rozwiązaniami przybliżającymi miasta do osiągnięcia neutralności klimatycznej, dopasowane do specyfiki oraz indywidualnych potrzeb danego samorządu. Program LeadAir rusza 23 marca.

Ambitne samorządy

Proces doradczy, czyli indywidualna współpraca samorządowców z doradcami, rozpocznie się w kwietniu i będzie mieć długofalowy charakter. Będzie dotyczyć prac m.in. w dziedzinach energii, finansów, technologii, efektywności energetycznej, prawa, transportu i zdrowia. Wynikiem współpracy będzie przygotowanie kierunków zmian i strategii realizacji celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w polskich miastach.

  – W programie wezmą udział małe samorządy, jak również przedstawiciele średnich oraz największych miast. Taka różnorodność oznacza, że pomocy w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej potrzebuje tak naprawdę każde miasto, niezależnie od jego wielkości. Z rozmów, które przeprowadziliśmy jasno wynika, że samorządowcy są zaangażowani i zdeterminowani do wdrażania zmian. Takich, które przełożą się na lepszą jakość życia i powietrza w kraju. Doceniamy także wysiłek i ambicje samorządów, które nie zakwalifikowały się do tegorocznej edycji programu LeadAir. Mamy nadzieję na współpracę z nimi w innej formie – podkreśla Anita Cieślicka, koordynatorka programu LeadAir w Forum Energii. 

Palące problemy

Podczas rozmów rekrutacyjnych do udziału w programie, samorządy wskazywały najpoważniejsze wyzwania. To np. wymiana pieców. Niepokojącym sygnałem jest fakt, że po podwyżkach cen energii i opału mieszkańcy są mniej chętni do wymiany źródeł ciepła. Liczba wniosków do rządowego programu Czyste powietrze spadła w styczniu w porównaniu do ubiegłego roku o połowę. Innym wyzwaniem jest ciepłownictwo i termomodernizacja budynków – miasta potrzebują wsparcia w opracowaniu strategii dla inwestycji w tych obszarach.

Na co liczą samorządy? LeadAir ich oczami

– Udział w projekcie LeadAir pozwoli nam na wymianę doświadczeń z innymi gminami. Dyskusje na temat rozwiązań w innych gminach będą inspiracją do kolejnych działań na terenie naszego miasta. Stworzą możliwość nawiązania nowych kontaktów. (Tychy) 

– Chcemy wykonać kolejny krok w kierunku transformacji energetycznej, która w naszym przypadku będzie miała również znaczący wymiar społeczny. Na terenie Rybnika znajdują się 2 duże kopalnie oraz jedna z największych polskich elektrowni węglowych. Po licznych działaniach samorządu z zakresu oszczędności i zmniejszenia emisyjności energii cieplnej w zasobie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, przyszedł czas na znaczące rozwinięcie frontu działań w zakresie energii elektrycznej. Chodzi zarówno o jej oszczędność, jak również wytwarzanie energii w sposób możliwie nisko i zeroemisyjny. (Rybnik) 

– Każdego roku obserwujemy postępujące zmiany w klimacie, które mają negatywny wpływ na nas wszystkich. Pragniemy przystąpić do LeadAir, aby przy wsparciu ekspertów i doświadczeniu innych uczestników programu podjąć realne działania w Ełku na rzecz ochrony klimatu i środowiska. (Ełk)