Odpady komunalne: rośnie ilość, ale rośnie też recykling

Odpady komunalne

505 kilogramów odpadów komunalnych wyprodukował przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej w 2020 roku. 

Niewiele wychodzi z zapowiedzi przedstawicieli Unii jeżeli chodzi o ograniczenie produkcji odpadów komunalnych. Eurostat podał dane na temat ich ilości powstałych w roku 2020. Przeciętny Europejczyk wytworzył 505 kilogramów tego typu odpadów, czyli o 4 kg na osobę więcej niż w 2019 r. i o 38 kg więcej niż w 1995 r. Ogółem w 2020 r. w UE wytworzono 225,7 mln ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 1 proc. w porównaniu z 2019 r. (+1,8 mln ton) i o 14 proc. w porównaniu z 1995 r. (+27,7 mln ton).

Bogatsi śmiecą więcej

Liderami – jeżeli chodzi o produkcję odpadów – pośród państw Unii w 2020 były Dania i Luksemburg (odpowiednio 845 kg i 790 kg na mieszkańca). Zaraz za nimi znalazły się Malta (643 kg) i Niemcy (632 kg). Jeżeli chodzi o kraje najmniej zaśmiecające to przodują: Rumunia (287 kg), Polska (346 kg) i Węgry (364 kg).

W porównaniu z 1995 r. tylko siedem państw członkowskich wytworzyło w 2020 r. mniej odpadów komunalnych na osobę.  Bułgaria (-36 proc.), Węgry (-21 proc.), Słowenia (-18 proc.), Rumunia (-16 proc.), Hiszpania (-10 proc.), Belgia (-9 proc.) i Holandia (-1 proc.).

Zaprezentowane dane raczej nie są zaskoczeniem. Od dawna było widać korelację pomiędzy zamożnością danego kraju a ilością odpadów generowanych przez społeczeństwo. 

Rosną poziomy recyklingu

W 2020 r. ilość odpadów poddanych recyklingowi była praktycznie na tym samym poziomie co w roku 2019. Wyniosła ona z z 68 mln ton do 67 mln. W przeliczeniu na osobę oznacza to 151 kg na obywatela UE. Jeżeli dane zostawimy z rokiem 1995 r. to okaże się, że mieszkańcy UE przetworzyli o 44 mln ton (97 kg na mieszkańca) więcej niż w 1995 r.

Warto zauważyć, że coraz więcej odpadów poddajemy procesowi kompostowania. W 2020 r. Było to 40 mln ton (90 kg na osobę) odpadów, czyli prawie trzy razy więcej niż w 1995 r. (14 mln ton, czyli 33 kg na osobę).

Coraz mniej składujemy

Jak czytać te dane? Z jednej strony produkujemy coraz więcej śmieci. A to jest słaby trend. Z drugiej strony dobrą wiadomością jest to, że zmniejsza się całkowita ilość składowanych odpadów.  W 2020 r. ich łączna ilość spadła ze 121 mln ton w 1995 r. do 52 mln ton (-58 proc.). Odpowiada to średniemu rocznemu spadkowi o 4 proc.