200 mln zł na innowacje od Orlenu i NCBR

PKN Orlen oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Nowy program grantowy NEON, czyli New Orlen, skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych. 

Rezultaty najlepszych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu, wspierając jego zrównoważony rozwój. Głównymi obszarami zainteresowania PKN Orlen są innowacyjne rozwiązania. W szczególności z zakresu produkcji i wykorzystania biomasy, dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz przemysłu 4.0. Pierwsza odsłona programu ruszy do końca marca tego roku.

NEON w czterech edycjach

Uczestnicy zakwalifikowani do programu NEON na realizację swoich pomysłów będą mieli cztery lata. W tym czasie stan zaawansowania technologicznego każdego projektu powinien podnieść się przynajmniej o dwa poziomy. Rezultaty, w ciągu kolejnych lat będą wdrażane przez PKN Orlen lub samych wykonawców projektów.

Odbędą się cztery edycje konkursowe, po dwie w 2022 r. i 2023 r. W tym roku będą one dotyczyły obszarów „Biomasa” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”. Natomiast w 2023 roku „Dekarbonizacja” i „Przemysł 4.0”.

W obszarze Biomasa poszukiwane będą innowacyjne technologie produkcji biomasy oraz biokomponentów zaawansowanych. Także nowe (biologiczne i biochemiczne) technologie otrzymywania wodoru.

W zakresie GOZ kwalifikacja konkursowa dotyczyć będzie odzysku metali z ciężkich strumieni rafineryjnych oraz z pozostałości otrzymywanych z ropy naftowej. Dodatkowo w obszarze zainteresowań będą technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia wody podczas procesów produkcyjnych. Uczestnicy zmierzą się też z problemem odsalania wody m.in. w celu pozyskania zielonego wodoru. 

Nowoczesna dekarbonizacja

Konkurs Dekarbonizacja skupi się na nowatorskich technologiach ograniczania emisji dwutlenku węgla poprzez jego wychwytywanie ze strumieni przemysłowych. Dodatkowo także wykorzystywanie jako surowca do wytwarzania paliw lotniczych i produktów chemicznych. Natomiast, w kontekście wodoru chodzi o projekty poświęcone m.in. nowym technologiom jego produkcji, rozwojowi chemicznych magazynów wodoru, czy zbudowaniu stacji tankowania wodorem dla lokomotywy.

Ostatnim obszarem konkursowym będzie  Przemysł 4.0, który skupi się na innowacyjnych systemach monitoringu korozji oraz działaniach obniżających jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne.