Orlen zainwestuje w produkcję bioetanolu nowej generacji

bioetanolu

W Rafinerii w Jedliczu powstanie nowoczesna instalacja do produkcji bioetanolu II generacji i określa sposoby jej sfinansowania. Inwestycja, będzie pierwszą tego typu w Polsce i drugą w Europie. 

Wydajność instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Projekt wpisuje się w strategiczne cele Grupy ORLEN ukierunkowane na osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Umocni także pozycję Polski na europejskim rynku biopaliw nowej generacji.

Bioetanol to alkohol etylowy, otrzymywany z biomasy. Stanowi dodatek do benzyny. Może być wykorzystywany w transporcie. Instalacja do jego produkcji, która powstanie w Jedliczu, będzie drugą w Europie. Pierwsza znajduje się w Rumunii.

Paliwo ze słomy

Bioetanol będzie produkowany w Jedliczu z surowców niespożywczych, pozyskiwanych głównie od polskich rolników, przede wszystkim ze słomy zbóż. Pozwoli to jeszcze lepiej wykorzystać potencjał lokalnego rolnictwa. W skład kompleksu bioetanolu wejdzie instalacja główna oraz nowoczesna elektrociepłownia oparta na kotle biomasowym opalanym ligniną. Wykorzystywana w. elektrociepłowni lignina będzie produktem odpadowym instalacji bioetanolu. Rocznie będzie powstawać jej ok. 90 tys. ton. Lignina będzie spalana w kotle fluidalnym o mocy 48 MW. Wytworzona energia cieplna w całości trafi na potrzeby kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu II generacji.

Realizacja projektu umożliwi większe wykorzystanie pod inwestycje terenów Orlen Południe w Jedliczu. Ponadto będzie wiązała się ze wzrostem zatrudnienia. W rafinerii powstanie około 50 nowych miejsc pracy, m.in. dla specjalistów z zakresu zaawansowanych biotechnologii.

Orlen Południe na bazie tej inwestycji planuje realizację także kolejnych projektów badawczo-rozwojowych, m.in. związanych z dalszym przetwarzaniem produktów ubocznych, np. ligniny i wywaru, w procesach biologicznych. Spółka zamierza także poszerzać bazę surowcową o produkty odpadowe i rośliny energetyczne, np. miskant.

Flagowa biorafineria

Budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji. to kolejny krok w kierunku przekształcania zakładów Orlen Południe w nowoczesne biorafinerie, których produkcja opiera się na źródłach odnawialnych. W listopadzie ubiegłego roku w rafinerii w Trzebini uruchomiono największą w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu. Spółka inwestuje również w program biogazowy, w ramach którego na terenie całego kraju powstanie sieć biometanowni.