Dow Jones potwierdza zasady zrównoważonego rozwoju

Grupa ubezpieczeniowa Generali została potwierdzona w Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) oraz w Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Oznacza to realizacje zasad zrównoważonego rozwoju. 

Generali jest w pierwszej piątce firm sektora ubezpieczeniowego na świecie pod względem wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to indeksy Dow Jones.

Wśród najważniejszych działań, wynikających ze strategii „Generali 2021”, jest zwiększenie wartości przypisu składki pochodzącej z produktów ubezpieczeniowych o wartości społecznej i środowiskowe. Wzrost do około 17 mld euro. Dodatkowo firma przeznaczyła 6 mld euro na zrównoważone inwestycje.

Generali jest częścią Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) oraz Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Obie organizacje koncentrują się na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym poprzez podstawową działalność ubezpieczeniową.

Zapoczątkowany w 1999 r. jako globalny benchmark poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, DSJI klasyfikuje wiodące firmy w oparciu o analizę RobecoSAM. Uwzględnia ona kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz metodologię S&P Dow Jones Indices. Dla Generali kwestionariusz S&P CSA jest środkiem do ciągłego doskonalenia praktyk i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.