Drony napędzane wodorem

Polsko-amerykański startup AI Clearing oferujący oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do monitorowania prac budowlanych został partnerem strategicznym wiodącego producenta dronów zasilanych ogniwami wodorowymi – Doosan Mobility Innovation Inc. (DMI). Drony napędzane wodorem pomogą monitorować postęp prac budowalnych na farmach fotowoltaicznych czy gazociągach.

DMI to pierwszy wytwórca dronów napędzanych ogniwami wodorowymi o zastosowaniu komercyjnym. Cieszące się uznaniem ekspertów i nagradzane urządzenia mogą pozostawać w powietrzu ponad dwie godziny. To ponad trzykrotnie dłużej niż drony zasilane tradycyjnymi akumulatorami.

– Przy monitorowaniu rozległych placów budowlanych z wykorzystaniem dronów dużą niedogodnością była konieczność częstej wymiany akumulatorów. To znacznie wydłużało cały proces zbierania danych. Teraz dzięki połączeniu innowacyjnego hardware’u firmy DMI z oprogramowaniem AI Clearing znacznie skraca się czas nadzoru nad rozległymi terenami budowy – powiedział Michał Mazur, współtwórca i prezes AI Clearing. 

Analiza zgodności z dokumentacją projektową

Oparte o sztuczną inteligencję oprogramowanie AI Clearing analizuje dane pozyskane z dronów DMI. Będą to zdjęcia i materiały wideo – pod kątem zgodności z dokumentacją projektową (np. z programów CAD i BIM). Olbrzymie ilości danych pozyskane podczas jednego lotu drona będą w czasie kilkunastu minut przetwarzane przez system AI Clearing. Dzięki temu zarządzający projektami infrastrukturalnymi, jak budowa farm fotowoltaicznych, dróg czy gazociągów, będą mieli na bieżąco wgląd w przebieg prac. Będą też mogli ocenić ich zgodność z projektem i założonym harmonogramem.

– Coraz więcej firm, które odkryły korzyści płynące ze zbierania danych przez drony, potrzebuje urządzeń, które mogą dłużej przebywać w powietrzu. Jest to niezwykle istotne w sytuacjach, kiedy monitorujemy duże obszary. I trudno jest dotrzeć do odległych miejsc podczas jednego lotu drona. Ale także wtedy, gdy konieczne jest wykonanie wielu zadań podczas jednego lotu – powiedział Doo Soon Lee, prezes DMI.

Długodystansowe drony

– Połączenie długodystansowych dronów DMI z rozwiązaniami analitycznymi AI Clearing jest odpowiedzią na potrzeby klientów i otwiera pole do dalszego zastosowania dronów w przemyśle – dodał Doo Soon Lee.

Obie firmy zamierzają też wspólnie inwestować w badania i rozwój nad wykorzystaniem edge computing do monitoringu prac budowalnych. Do tej pory było to niemożliwe ze względu na ograniczenie zarówno w mocy przeliczeniowej jak i w zasięgu dronów. 

Nawiązanie współpracy ze spółką DMI, należącą do koreańskiego holdingu budowlano-energetycznego Doosan Group, to kolejny etap w rozwoju AI Clearing. AI Clearing na przełomie roku pozyskało ponad 2 mln dolarów finansowania od środkowoeuropejskich funduszy venture capital Tera Ventures, Inovo Venture Partners oraz Innovation Nest. Teraz rozwija w Warszawie centrum badawczo-rozwojowe w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji. 

Z oprogramowania AI Clearing korzystają już największe na świecie firmy budowlane. Wśród nich jest PCL Construction, jeden z dziesięciu największych wykonawców budowlanych w USA oraz grupa budowlana Vinci. 

O AI Clearing pisaliśmy także TUTAJ.