Rośnie góra śmieci w Polsce

ilość odpadów komunalnych

Przeciętnie każdy Polak wytworzył w 2020 r. aż 342 kg odpadów komunalnych. To o 10 kg więcej niż w 2019 i 17 kg więcej niż w 2018 r. Do recyklingu trafiło 26,7 proc. odpadów. To wzrost o 1,7 pkt. proc. wobec 2019 r. – wynika z raportu GUS „Ochrona środowiska 2020”. 

Ponad 13 mln ton odpadów komunalnych

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat ochrony środowiska w Polsce. Z danych wynika, że w 2020 r. zebranych zostało 13,1 mln ton odpadów komunalnych (wobec 12,8 mln ton w 2019). Jest to o 2,9 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 342 kg śmieci, co oznacza wzrost o 10 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano łącznie 11,3 mln ton odpadów, co stanowiło 86,1 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. W 2020 r. funkcjonowało 2 239 punktów selektywnego zbierania odpadów (wobec 2190 w 2019 r.). Usługę odbierania nieczystości świadczyło 1 306 przedsiębiorstw (wobec 1352 w 2019 r.).

Recykling – Utylizacja: 60 do 40

Prawie 60 proc. (7 732,8 tys. ton) zebranych odpadów trafiło do ponownego użycia. Najwięcej, bo 26 proc. z nich poddanych zostało recyklingowi (3 498,6 tys. ton). Biologicznym procesom przetwarzania, czyli kompostowaniu lub fermentacji, poddano 1 577,9 tys. ton, czyli 12 proc. zebranych odpadów. Pozostałe 20 proc., czyli aż 2 656,2 tys. ton poddanych zostało tzw. przekształceniu termicznemu z odzyskiem energii. Czyli spaleniu i przeznaczeniu powstałego w wyniku tego procesu ciepła w energię.

Pozostałe 40 proc. (5 384,1 tys. ton) wyprodukowanych śmieci trafiło do unieszkodliwienia. W zdecydowanej większości (39,8 proc. – 5 217,7 tys. ton) trafiło na popularne wysypiska śnieci. Natomiast 166,4 tys. ton (1,3 proc.) zakończyło swój żywot w spalarniach.

2000 hektarów składowisk

Na koniec 2020 r. funkcjonowało 271 składowisk przyjmujących odpady komunalne. Zajmowały łączną powierzchnię 1 692 ha. Ponad 94 proc. z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania. W wyniku tego, poprzez spalanie ujętego gazu, odzyskano ok. 97 357 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 113 116 tys. kWh energii elektrycznej. 

W ubiegłym roku zamkniętych zostało 12 składowisk o łącznej powierzchni ok. 30,7 ha. W 2020 r. zlikwidowano 9 946 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 72,2 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2020 r. odnotowano istnienie 2 025 dzikich wysypisk.

Cały raport znajdziesz tutaj.