Polskie AGD będzie bardziej eko

AGD, EKO Kredyt

Polscy producenci urządzeń i komponentów AGD nie dali się pandemii COVID-19. Po początkowym załamaniu w pierwszej połowie 2020 roku, nastąpiło szybkie odbicie. Pozwoliło ono zakończyć rok na poziomie o 10 proc. wyższym niż przed epidemią. Mimo dobrych perspektyw, przed branżą stoją także wyzwania. Są nimi m.in. zwiększający się nacisk na ekologiczną produkcję, ciągle rozwijająca się technologia. Także rozwój nowych funkcji i podążanie w kierunku produktów, które są coraz bardziej smart

Klienci chcą eko AGD

Z raportu „Producenci i dostawcy AGD w obliczu nowych trendów i wyzwań”, który na zlecenie Santander Bank Polska przygotowała SpotData, wynika, że jednym z najważniejszych trendów w nadchodzących latach będzie bycie bardziej eko. Taka postawa jest wymuszana nie tylko wprowadzanymi przepisami, ale także wymaganiami klientów czy zleceniodawców. Trend „eko” jest bardzo szerokim zagadnieniem. Obejmuje on zarówno wstępny etap projektowania sprzętu czy podzespołów, samego procesu produkcji, transportu czy pakowania produktu końcowego. Postępujące zmiany na tych wszystkich etapach często wymagają inwestycji i przemodelowania obecnych procesów.

– Choć w całym łańcuchu dostaw firmy z branży AGD już podejmują szereg ekologicznych działań, to jednak w najbliższych latach będą się musiały jeszcze bardziej ”zazielenić”. Są dwa powody tej zmiany. Po pierwsze, klasa średnia krajów rozwiniętych jest coraz bardziej wrażliwa na odpowiedzialność środowiskową produktów i producentów. Po drugie, w życie wchodzą regulacje, którym firmy muszą się podporządkować. Najważniejsze wyzwania z punktu widzenia wytwórców AGD dotyczą odpadów, wymogów materiałowych, recyklingu i śladu węglowego – mówi Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej Santander Bank Polska.

Bezpośrednimi skutkami tych zmian będzie modyfikacja procesów projektowania sprzętu. Producenci wykorzystywać będą więcej surowców i produktów pochodzących z ekologicznych materiałów. Takich, które później będą nadawały się do recyklingu. Zmieniane będą też procesy produkcyjne, tak aby w ich trakcie zużywać mniej wody i energii. Coraz częściej wykorzystywane będą odnawialne źródła energii, co pozwoli zmniejszyć koszty funkcjonowania. Zarówno producenci sprzętu AGD, jak i podzespołów, będą musieli też przywiązywać dużą uwagę do opakowań. Będą musiały nadawać się do recyklingu i pochodzić z materiałów recyklingowalnych.

Pandemia przyspieszyła popyt na cyfrową kontrolę produkcji

Producenci AGD w Polsce inwestują bardzo dużo, zarówno w relacji do przychodów czy zysków, jak i  w przeliczeniu na pracownika. Z około 10 tysiącami EUR inwestycji na pracownika jesteśmy w europejskiej czołówce – wyprzedzamy Niemcy, Hiszpanię czy Włochy.

Raport AGD1

 Polski sektor AGD czeka kolejna fala robotyzacji i automatyzacji, które zoptymalizują proces produkcyjny. Będzie to reakcja na braki pracowników i rosnące płace. Mimo, że przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bardzo dynamicznie rosną, to firmy borykają się z brakiem wykwalifikowanych pracowników – mówi Ignacy Morawski, dyrektor SpotData.

Polskie firmy dalej będą rozwijać zautomatyzowane linie produkcyjne. Wśród producentów podzespołów nawet większego znaczenia niż automatyzacja, nabierze digitalizacja i wykorzystanie danych. Wiele firm uważa, że okres pandemii zwiększył zapotrzebowanie na dane. Będą one wykorzystywane m.in. do szacowania w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji. Także do eliminowania usterek na liniach produkcyjnych.

Nadchodzi era smart

Już obecnie software, czyli oprogramowanie urządzeń, zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie niż hardware. Najlepiej jest to widoczne w branży rozrywki, ale wkrótce będzie to także widoczne w branży AGD. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, Big Data oraz internetu produkty AGD stają się coraz bardziej smart. Za pomocą aplikacji w telefonie można pobierać najnowsze aktualizacje swoich smart produktów, można nimi sterować i łączyć w sieć. Tak aby powstała cała infrastruktura smart home.

Raport AGD2