Zielony Fundusz dla Warszawy – więcej parków, łąk i drzew

Ruszył Zielony Fundusz dla Warszawy współtworzony przez UN Global Compact Network Poland i Urząd m. st. Warszawy. Jest to nowy mechanizm pozyskiwania funduszy na rozwój terenów zieleni w mieście. Stanowi platformę współpracy z biznesem, który chce włączyć się w zieloną transformację stolicy.


Tym samym, dzięki programowi Zielony Fundusz, Warszawa dołącza do największych metropolii świata, takich jak Nowy Jork, Londyn, Kopenhaga czy Paryż. Miast, które realizują od lat tego typu inicjatywy. Wybierają one różne formuły realizacji inicjatyw związanych z nasadzeniami i tworzeniem terenów zieleni. Są w tym granty, crowdfunding, współpracę z biznesem i inne.

Przykładem takich działań może być londyński Greener City Fund czy The New York City Green Relief & Recovery Fund. To ustanowiony przez burmistrza miasta w maju 2020 roku – fundusz grantowy dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty na rzecz zieleni.

Na rzecz zrównoważonego rozwoju

Uruchomienie Zielonego Funduszu wesprze Warszawę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Zgodnie z nimi miasta powinny zwiększać udział lasów i terenów zieleni, a na tej bazie zwiększać bioróżnorodność. Dlatego przy tworzeniu tego mechanizmu stolica podjęła współpracę z organizacją pozarządową, Global Compact Network Poland. Organizacja jest częścią inicjatywy United Nations Global Compact – największej na świecie platformy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

– Dla systemu ONZ miasta są kluczowym elementem walki o zachowanie bioróżnorodności. Mogą stać się optymalnymi habitatami dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Wymaga to mądrego zarządzania przestrzenią zieleni i jej zrównoważonym rozwojem. Dodatkowo takim wkomponowaniem w miasto, aby zwiększając udział terenów parkowych, łąk, skwerów, nasadzeń drzew oraz krzewów, systematycznie powiększał się udział zieleni w mieście. To poprawia jakość życia mieszkańców, ale także innych gatunków, dla których miasto jest lub może się stać przestrzenią do życia. To z tego powodu zdecydowaliśmy się na powołanie wspólnie z Warszawą inicjatywy Zielonego Funduszu. We współpracy z biznesem i mieszkańcami zazielenimy nasze miasto – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy UN Global Compact Network Poland.

Zielony Fundusz – transformacja stolicy

Zielony Fundusz to platforma współpracy z coraz szerszym gronem przedsiębiorców, którzy chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy.

– Zrównoważony rozwój Warszawy leży w interesie wszystkich mieszkańców stolicy. Wspólnie budujemy miasto, w którym można żyć w ścisłym kontakcie z naturą i oddychać czystym powietrzem – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Niestety, od pewnego czasu coraz mocniej redukuje się budżety samorządów, zabiera kolejne środki, z których moglibyśmy finansować inwestycje. Dlatego cieszymy się, że coraz więcej firm bierze na siebie współodpowiedzialność za zrównoważony rozwój miejsc, które są im bliskie. Z myślą o nich uruchamiamy Zielony Fundusz – dodaje.

Wsparcie ekologicznych inicjatyw

Zielony Fundusz umożliwia przedsiębiorstwom wsparcie ekologicznych inicjatyw miasta, takich jak programy „Milion drzew dla Warszawy” czy „Zielone Ulice”. Mechanizm ten pozwoli im także na realizację własnych pomysłów na zazielenienie stolicy. Przyczynią się one do rozwoju przestrzeni do wypoczynku dla mieszkańców, zwiększenia różnorodności biologicznej w mieście czy wsparcia ogrodnictwa miejskiego.

– Celem Funduszu jest także zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój miasta, budowanie poczucia wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za miejską przestrzeń. Im będzie ona bardziej zielona, tym bardziej atrakcyjna i korzystna dla zdrowia – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju.

– To projekt nowoczesny i innowacyjny. Dzięki niemu znajdziemy się w gronie innych dużych światowych metropolii, które szukają różnych źródeł finansowania proekologicznych działań – dodaje.