Ekologiczny jak bank…Santander

Oddział Santander Bank Polska

Z okazji Światowego Dnia Ziemi Santander Bank Polska podsumowuje swój wkład w zieloną transformację i zapowiada realizację strategii Net Zero. W minionym roku bank m.in. finansował zielona transformacje, wspierał projekty zewnętrzne oraz realizował wewnętrzne programy proekologicznych zmian.

Strategia odpowiedzialnej bankowości

Santander Bank myśli o ziemi i jej przyszłości znacznie częściej niż raz w roku. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko to kluczowe elementy strategii biznesowej. Są one jednymi z najważniejszych filarów ogłoszonej w 2019 roku strategii odpowiedzialnej bankowości. Wytycza ona działania banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. W praktyce oznacza to oferowanie przyjaznych środowisku, „zielonych” produktów i rozwiązań. Także działania edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. Prowadzone są także wewnętrze inicjatywy, zmierzające do redukcji śladu środowiskowego banku.

W drodze do osiągnięcia Net Zero

Niedawno Grupa Santander ogłosiła globalną strategię Net Zero. Dodatkowo została jednym z założycieli porozumienia 43 największych na świecie banków – Net-Zero Banking Alliance. Strategia Net Zero zakłada, że do 2050 r. cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. 

– Uważamy, że aby móc wspierać naszych klientów i otoczenie w transformacji biznesowej, musimy zacząć od siebie. Dlatego przystępujemy do działań redukujących emisje i wspierających realizację strategii Net Zero. Obejmują one zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez zużycie prądu, bieżące funkcjonowanie czy podróże służbowe. Także emisje, których źródłem jest nasze finansowanie. Chodzi o zrównoważenie usług kredytowych, doradczych i inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów – mówi Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska

Aby dojść w 2050 roku do neutralności, Grupa Santander już teraz podejmuje kroki minimalizujące wpływ na środowisko naturalne. W 2020 roku Santander Bank Polska osiągnął neutralność dotyczącą wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię, a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Od początku 2020 roku 100 proc. energii zużywanej przez Santander Bank Polska pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie z elektrowni wodnych. Bank wymienił też flotę samochodową na ekologiczne auta z napędem hybrydowym. Ponadto w zeszłym roku zrezygnował z zakupu wody w jednorazowych butelkach plastikowych oraz z dystrybutorów do wody z plastikowymi butlami. Zastąpiono je filtrami montowanymi do ujęć instalacji wody bieżącej. W ten sposób każdego roku ilość zużywanego plastiku jest mniejsza aż o 7 ton. Jako jedyny przedstawiciel polskiego sektora finansowego, przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego. Po to, by aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań dla producentów opakowań i wspierać ich w ekotransformacji.

Zmiany klimatu to wyzwanie

– Ograniczenie zmian klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi świat. Jako jeden z największych banków w Polsce jesteśmy świadomi naszej roli w zielonej transformacji. Zarówno w obszarze działalności biznesowej, edukacji klientów, jak i procesów wewnętrznych. Nasza strategia biznesowa, związana z ochroną klimatu, polega na rezygnacji z finansowania energetyki węglowej. Dodatkowo szerokim finansowaniu odnawialnych źródeł energii i aktywnym promowaniu „zielonych” produktów finansowych. Zobowiązaliśmy się, że od 2030 roku przestaniemy finansować spółki energetyczne, w których przychód z produkcji węgla energetycznego przekracza 10 proc. Ponadto do 2030 roku planujemy całkowicie zredukować naszą ekspozycję wobec producentów węgla energetycznego – włączając wszystkie umowy, które dotąd zawarliśmy – wyjaśnia Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska jest prekursorem wielu rozwiązań z zakresu „zielonego finansowania” na polskim rynku. Są to między innymi zielone obligacje, zielony leasing czy kredyt ESG-linked, w którym wysokość marży kredytowej jest uzależniona od wyników firmy osiągniętych w obszarach zrównoważonego rozwoju.