NFOŚiGW: nowoczesne oświetlenie w Nowogardzie i gminie Stara Kornica

Ponad 2,6 mln zł pożyczek na nowoczesne oświetlenie. Obejmą one dwa projekty poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i podwyższające komfort życia mieszkańców w woj. zachodniopomorskim i mazowieckim. Pieniądze pochodzą z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

Nowoczesne oświetlenie w Mieście Nowogard

„Modernizacja oświetlenia w Mieście Nowogard” to projekt kompleksowej poprawy oświetlenia 46 ulic. Zaplanowano montaż 680 opraw (o całkowitej mocy szacowanej na ok. 25,54 kW). Towarzyszyć temu będzie m.in.: wymiana opraw oświetleniowych, źródeł światła, wysięgników rurowych. Dodatkowo przewodów do opraw oświetleniowych oraz konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Pozostałe po demontażu stare źródła światła i inne elementy zostaną zutylizowane. Inwestycja potrwa do końca września 2024 r. Jej koszt całkowity sięgnie ok. 1,5 mln zł, podobnie jak kwota udzielonej pożyczki.

Modernizacja w Gminie Stara Kornica

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica” obejmie ulice w: Nowej Kornicy, Starych Szpakach, Koszelówce, Wólce Nosowskiej i Starej Kornicy. Celem tej modernizacji jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia dróg gminnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów. W związku z koniecznością spełnienia wymogów normy oświetleniowej PN EN 13 201:2016 zaplanowano dogęszczenie opraw na istniejących liniach. Nastąpi to przez instalację 596 nowoczesnych, energooszczędnych opraw LED o mocy, która nie przekracza 29,80 kW. Dzięki zastosowaniu fabrycznie nowego sprzętu, parametry techniczno-użytkowe zagwarantują długą trwałość i niskie koszty eksploatacyjne instalacji. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 1,1 mln zł, kwota uzyskanej pożyczki wyniesie niemal tyle samo. Zakończenie projektu przewidziano na koniec czerwca 2022 r.

W wyniku realizacji inwestycji zużycie energii elektrycznej w obu przypadkach zmaleje o ponad 50%. Te nowoczesne rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia emisji do atmosfery gazów cieplarnianych i pyłów.