Segregacja bez barier. Jedyny taki program na świecie

„Segreguję – nie widzę przeszkód” – to trwający od 5 lat program firmy Eneris Surowce ułatwiający segregacje odpadów przez osoby niewidome. Program potwierdza, że działania CSR nie są wyłącznie „na pokaz” instrumentem marketingowym. W sposób realny wpływają na poprawę jakości życia. Do tej pory udostępniono ponad 2000 pakietów z naklejkami zawierającymi wypukłe napisy w alfabecie Braille’a. 

Według danych GUS w Polsce mieszka ponad 1,8 mln osób niewidomych lub słabowidzących. Stanowią one niemal 5 proc. społeczeństwa. Konsekwentnie zabiegają, by bariery, które ograniczają ich w codziennym życiu, m.in. w komunikacji czy dostępie do usług, były znoszone. To właśnie środowisko osób niewidomych, jako pierwsze, zasygnalizowało potrzebę zniesienia ograniczeń istniejących w obszarze ochrony środowiska.

Naklejki do oznaczania pojemników

Odpowiedzią na te postulaty było opracowanie przez firmę Energis Surowce specjalnych naklejek do oznaczania pojemników na odpady. Naklejki z oznaczeniami dla wszystkich frakcji odpadów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zawierają:

  • wypukłe napisy w alfabecie Braille’a
  • wypukłe napisy w alfabecie łacińskim
  • kontrastowe kolory dla osób starszych i słabowidzących
  • wypukłe piktogramy pomagające dzieciom odróżnić od siebie pojemniki

Wykonane są one z materiału odpornego na warunki atmosferyczne oraz pochodzącego w 100 proc. z recyklingu

Pierwsi w Europie

Naklejki na pojemniki na odpady to pierwsze w Europie narzędzie wspierające osoby niewidome oraz słabowidzące. Dodatkowo ułatwiają one samodzielną segregację seniorom i dzieciom.

Odbiorcami naklejek są administratorzy centrów handlowych, dworców, lotnisk, biurowców, stacji benzynowych i innych budynków użyteczności publicznej, a także urzędy, instytucje kulturalne, kina, szkoły. We wszystkich tych miejscach osoby z niepełnosprawnościami – łącznie jest ich prawie 5 mln – realizują swoje codzienne potrzeby, pracują, uczą się, bawią. Obowiązkiem społecznym jest zapewnienie tej licznej grupie równych możliwości z osobami w pełni sprawnymi. Mała naklejka pomagająca w samodzielnym segregowaniu odpadów jest do tego doskonałym narzędziem.

Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, „Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA” oraz „Niewidzialna Wystawa”.