Połączenia mikrostacji w trzecim kwartale

Fotowoltaika

Poznaliśmy dane dotyczące przyłączeń mikrostacji do sieci trzech głównych spółek energetycznych. Chociaż brakuje informacji od lidera rynku, czyli PGE, to dane pokazują rozwój polskiego rynku fotowoltaiki. Zarówno w przypadku Enei, Taurona, jak i Energi możemy mówić o znacznych wzrostach. Zmiany są widoczne zarówno w kwestii mocy, jak i liczby przyłączy. 

TAURON w trzech kwartałach 2020 r. przyłączył do sieci energetycznej blisko 62 000 mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW.  To ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 roku. Również blisko 8 razy więcej niż w 2018 r. Dane potwierdzają słuszność realizowanego przez organizację Zielonego Zwrotu TAURONA.

Od stycznia do końca września Grupa TAURON przyłączyła także 42 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje. Z tego cztery nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. W sumie łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci TAURON w trzech kwartałach 2020, to ok. 458 MW.

W III kwartale 2020 roku do sieci Energi Operatora, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN,  przyłączonych zostało blisko 19 tys. nowych mikroinstalacji. Łącznie jest ich już ponad 66 tysięcy. Według stanu na koniec września br., w ciągu dziewięciu miesięcy w sieci zarządzanej przez EOP przybyło ponad 38 tys. mikroinstalacji.

Łączna moc zainstalowana wszystkich tego typu źródeł przyłączanych do zarządzanej przez Energę Operator sieci wynosi już blisko 475 MW. W III kwartale przybyło ponad 130 MW. Zaś w ciągu 9 miesięcy 2020 r. w sumie przeszło 275 MW. Niemal 100 proc. z przyłączonych do sieci Energi Operatora mikroinstalacji stanowi fotowoltaika. W sieci spółki pracuje ponad 66 tysięcy takich źródeł o łącznej mocy około 472 MW.

W trzech kwartałach 2020 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych prawie 27 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 376 MW. Dla porównania, w całym 2019 r. było ich 19,5 tys. o mocy 1,5 GW. Tylko w trzecim kwartale spółka dystrybucyjna przyłączyła do sieci 12 tys. nowych źródeł OZE.