Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2023 r.

Warszawa, 20.06.2024 (ISBnews) – Akcjonariusze Polenergii zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 159,9 mln zł zysku netto za 2023 r. na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

(ISBnews)