MKiŚ: Pompy ciepła kosztem kwalifikowanym w 'Czystym powietrzu’ tylko po wpisie na ZUM

Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) – Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wprowadza zmiany w programie "Czyste Powietrze" w taki sposób, by od przyszłego miesiąca pompy ciepła mogły być kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), podał resort.

"Musimy zadbać o możliwie wysokie standardy jakości dotowanych urządzeń – i nie będzie to dotyczyło tylko pomp ciepła" – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, cytowany w komunikacie.

Wprowadzane zmiany mają sprzyjać wyborowi urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry.

Zmiany w programie:

– Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła montowane w ramach programu "Czyste Powietrze" będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

– Na listę ZUM docelowo wejdą tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne.

– Firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im czasową obecność na liście – do 31 grudnia 2024 r.

– Trwa proces weryfikacji zgodności raportów z badań z dokumentacją techniczną urządzeń przed wpisem na listę ZUM. Odpowiedzialny za prowadzenie listy ZUM Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wcześniej tego nie robił.

– Równolegle do wprowadzanych zmian odbywać będą się kontrole zgodności pomp ciepła. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności parametrów oferowanych na rynku pomp ciepła z deklaracjami producentów.

– W trosce o beneficjentów w programie przewidziano także środki finansowe na audyt energetyczny – osoby korzystające z programu "Czyste Powietrze" decydując się na wymianę starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, mogą otrzymać dotację na audyt energetyczny do 1,2 tys. zł.

– Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w "Czystym Powietrzu", obejmujące m.in. wymogi dotyczące pomp ciepła, na które beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie dotychczas zidentyfikowanych nadużyć, wymieniono w komunikacie.

(ISBnews)