DB Energy miało 2,17 mln zł straty netto, 3,48 mln zł straty EBIT w II kw. r.obr. 2023/24

Warszawa, 29.03.2024 (ISBnews) – DB Energy odnotowało 2,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,48 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,31 mln zł w II kw. r.obr. 2023/2024 wobec 16,12 mln zł rok wcześniej.

W I poł. roku obrotowego 2023/2024 spółka miała 3,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,13 mln zł w porównaniu z 25,57 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 2,02 mln zł wobec 4,29 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W I półroczu roku obrotowego 2023/2024 grupa kapitałowa DB Energy odnotowała znaczący wzrost przychodów (o 17,8%) w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku obrotowego. Wzrost przychodów jest następstwem realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych w modelu generalnego wykonawstwa. W I półroczu bieżącego roku obrotowego wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie -2,95 mln zł, natomiast EBITDA wyniosła -2,02 mln zł. Wynik brutto w I półroczu bieżącego roku obrotowego wyniósł -3,36 mln zł, natomiast wynik netto ukształtował się na poziomie -3,01 mln zł" – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Na skonsolidowane wyniki grupy ujemny wpływ miały spółki zależne DB ESCO ZP 1 i DB ESCO ZP 2, które zostały utworzone w związku z realizacją założeń biznesowych umowy zawartej z Żabka Polska. W omawianym okresie został zawarty aneks do powyższej umowy, zmieniający zakres prac związanych z realizacją projektu. W związku z powyższym spółki DB ESCO ZP 1 i DB ESCO ZP 2 zostaną wykorzystane na potrzeby realizacji innych projektów emitenta prowadzonych w modelu ESCO, natomiast dotychczasowo poniesione koszty związane z przygotowaniem do realizacji projektu w modelu ESCO dla Żabka Polska obciążyły wynik finansowy obu spółek zależnych, wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. r.obr. 2023/2024 wyniosła 1,22 mln zł wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej.

DB Energy to firma z branży poprawy efektywności energetycznej realizująca kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2023 r.

(ISBnews)