Po 2030 wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne

budynki będą zeroemisyjne

Parlament Europejski przyjął plany, uzgodnione już z Radą, mające pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym, podał Parlament. Nowelizacja dyrektywy przewiduje stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w sektorze budowlanym UE.

— Proponowana nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma na celu stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w sektorze budowlanym UE oraz uczynienie go neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Ma ona również na celu renowację większej liczby budynków o najgorszej charakterystyce i poprawę wymiany informacji na temat charakterystyki energetycznej — czytamy w komunikacie.

Wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne od 2030 roku. Nowe budynki zajmowane lub będące własnością władz publicznych powinny być zeroemisyjne od 2028 roku. Przy obliczaniu emisji państwa członkowskie wezmą pod uwagę potencjał globalnego ocieplenia budynku w całym cyklu życia, w tym produkcję i utylizację produktów budowlanych użytych do jego budowy.

W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały wprowadzić środki zapewniające redukcję średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej 16 proc. do 2030 r. i o co najmniej 20-22 proc. do 2035 r.

Zgodnie z nową dyrektywą, państwa członkowskie będą musiały wyremontować 16 proc. budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2030 r., a do 2033 r. 26 proc. budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej poprzez wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej. Jeśli będzie to odpowiednie z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, państwa członkowskie będą musiały stopniowo wdrażać instalacje słoneczne w budynkach publicznych i niemieszkalnych, w zależności od ich wielkości, oraz we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych do 2030 r. .

Z nowych przepisów mogą zostać wyłączone budynki rolnicze i budynki dziedzictwa kulturowego, podczas gdy kraje UE mogą również zdecydować o wyłączeniu budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynków tymczasowych oraz kościołów i miejsc kultu.

Według Komisji Europejskiej budynki w UE odpowiadają za 40 proc. naszego zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. 15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w ramach tzw. pakietu „Fit for 55„. Nowe europejskie prawo o klimacie (lipiec 2021 r.) nadało wiążący charakter prawu europejskiemu zarówno celom na rok 2030, jak i 2050.

Źródło: ISBnews