Polenergia miała wstępnie 59,9 mln zł skorygowanego zysku netto w IV kw. 2023 r.

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Polenergia miała 59,9 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w IV kw., co stanowi wzrost r/r o 5,7 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Skorygowany wynik EBITDA w IV kw. 2023 roku wyniósł 127,8 mln zł i był wyższy o 17,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych głównie w wyniku rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Grabowo i Piekło oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających). Powyższy wynik został częściowo skompensowany przez niższy wynik w segmencie obrotu i sprzedaży głównie w konsekwencji niższych wyników w obszarze: handlu zielonymi certyfikatami, agregacji OZE, sprzedaży rozwiązań w zakresie energetyki prosumenckiej, wyższych kosztów operacyjnych w związku ze wzrostem skali działalności" – czytamy w komunikacie.

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w całym 2023 r. wyniósł 547,6 mln zł i był wyższy o 193,3 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie wyższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych, rozpoczęcie produkcji w farmach wiatrowych Dębsk, Kostomłoty, Grabowo i Piekło, wysoka wietrzność w IV kw. 2023 roku oraz wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022 (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających). Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego odnotowano również w segmencie obrotu i sprzedaży co jest głównie konsekwencją wyższych wyników w obszarze: handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz obsłudze kontraktu Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. z wykorzystaniem krótkoterminowej zmienności Clean Spark Spread (CSS). Powyższe efekty zostały częściowo skompensowane przez niższy wynik segmentu dystrybucji z powodu opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy dystrybucyjnej i niższej marży jednostkowej na sprzedaży energii oraz wyższe koszty operacyjne w Centrali wynikające ze wzrostu skali działalności, podano także.

"W roku 2023 skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 273,6 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 111,6 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w 2023 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą głównie ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia oraz wyższych stóp procentowych" – czytamy dalej.

Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Polenergia za 2023 rok, którego publikację zaplanowano na 26 marca 2024 roku.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)