GoldenPeaks Capital nabędzie od R.Power 69 MWp aktywów fotowoltaicznych

Warszawa, 13.02.2024 (ISBnews) – R.Power i Oicles Renewable Energy (podmiot zależny od GoldenPeaks Capital) sfinalizowały transakcję, w ramach której Oicles Renewable Energy przejmie 100% udziałów w spółkach posiadających portfel 69 MWp naziemnych farm fotowoltaicznych, podał R.Power.

Realizowana obecnie transakcja obejmuje nabycie portfolio gotowych do budowy aktywów fotowoltaicznych, zlokalizowanych w różnych
obszarach kraju. Po wybudowaniu farmy PV będą wytwarzać około 75 GWh energii elektrycznej rocznie.

GoldenPeaks Capital to fundusz specjalizujący się w budowie i eksploatacji projektów fotowoltaicznych oraz jeden z największych właścicieli projektów fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)