Tauron zwiększy nakłady na sieci elektroenerg. do 3 mld zł w br. wobec 2,77 mld zł w 2023

Warszawa, 06.02.2024 (ISBnews) – Tauron wydał 2,77 mld zł na sieci elektroenergetyczne w 2023 r., podała spółka. Na wszystkich poziomach napięć zostało zrealizowanych ok. 70 tysięcy zadań inwestycyjnych. W 2024 r. planowane jest zwiększenie wydatków do 3 mld zł; środki te przeznaczone zostaną głównie na przyłączenie do sieci nowych klientów.

Tauron zakłada przyłączanie około 45 tys. nowych klientów, rozbudowę i poprawę stanu sieci elektroenergetycznej, w tym poprawę elastyczności i automatyzację sieci. Istotnym, kontynuowanym w bieżącym roku przedsięwzięciem będzie wymiana liczników energii elektrycznej na nowoczesne liczniki zdalnego odczytu, podano.

"W ubiegłym roku najwięcej inwestycji zostało zakończonych w Małopolsce, która rozwija się najbardziej dynamicznie w zakresie wydanych przez Taurona warunków przyłączeniowych. Największe inwestycje sieciowe to zadania rozłożone na wiele lat. Wynika to głównie z długotrwałego procesu związanego z projektowaniem i pozyskiwaniem koniecznych pozwoleń i zgód. W przypadkach budowy linii zasilających projektowanie ciągów liniowych obejmuje niekiedy wiele kilometrów, co wymaga uzgodnień z wieloma podmiotami gospodarczymi, samorządami i osobami prywatnymi na danym terenie" – powiedziała rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucji Ewa Groń, cytowana w komunikacie.

Potężne inwestycje w sieć dystrybucyjną są niezbędne, ponieważ duże miasta coraz bardziej rozlewają się poza swoje granice, tworząc nowe przedmieścia. Osiedla te w dużym stopniu przechodzą na energię elektryczną, również w zakresie ogrzewania. W sieci Tauron Dystrybucji na koniec 2023 r. funkcjonowało ponad 432 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 3,4 MGW. W wielu przypadkach instalacje stanowią wsparcie dla pomp ciepła, podkreślono.

Tauron planuje w 2024 roku zainwestować w sieci elektroenergetyczne 3 mld zł. To rekordowe nakłady inwestycyjne w historii spółki, podano także.

"W województwie śląskim największym realizowanym zadaniem jest budowa GPZ Pyrzowice Lotnisko wraz z powiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV. Jest to kontynuacja wieloletniego projektu prowadzonego na potrzeby rozbudowy lotniska Pyrzowice. W Małopolsce prowadzone są m.in. kompleksowa modernizacja SE 110/15 kV Szaflary, która poprawi pewność zasilania Podhala; kompleksowa modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Rybitwy, przekładająca się na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania i możliwości rozwoju dla wschodniej części Krakowa;  budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pilzno wraz z liniami zasilającymi 110 kV. Na terenie woj. opolskiego prowadzona jest budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin i rozbudowa GPZ 110/15 kV Olesno. Natomiast w woj. dolnośląskim trwają obecnie dwa duże projekty sieciowe: przebudowa stacji 110/20/10 kV Swojec wraz z liniami zasilającymi oraz modernizacja 25 km linii dwutorowych i 15 km jednotorowych linii napowietrznych 110 kV. Dodatkowo budowanych jest ok. 70 km linii światłowodowej" – wymieniono w materiale.

W obszarze pomiarów i obsługi licznikowej następują również dynamiczne zmiany. Aktualnie klienci Tauron Dystrybucji dysponują już ponad 1,1 mln nowoczesnych liczników zdalnego odczytu. Do 2030 roku wymiana liczników obejmie cały obszar działania spółki. To ważny i finansowo istotny projekt, którego realizacja pozwoli klientom na dostęp do dużego pakietu wiedzy o swojej strukturze korzystania z energii.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)