RWE: Lądowa stacja elektroenergetyczna dla F.E.W. Baltic II zlokalizowana w gm. Redzikowo

Warszawa, 01.02.2024 (ISBnews) – Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II, należącej do RWE, podała spółka. Decyzja obejmuje budowę lądowej stacji elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą techniczną, traktami światłowodowymi oraz przyłączem do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Stacja powstanie na terenie gminy Redzikowo (dawniej gmina Słupsk). Wydana decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest prawomocna i ostateczna.

"Budowa lądowej stacji elektroenergetycznej to jeden z kluczowych elementów infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. Baltic II. Dzięki niej możliwy będzie przesył energii elektrycznej z morskiej stacji elektroenergetycznej na ląd i wprowadzenie tej energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mówiąc obrazowo – dzięki tej infrastrukturze będziemy mogli przesłać zieloną energię wygenerowaną przez morską farmę wiatrową F.E.W. Baltic II do ok. 350 000 polskich gospodarstw domowych" – powiedział team lead consenting w RWE Tomasz Kreft, cytowany w komunikacie.

Decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest kolejną po decyzji środowiskowej dla infrastruktury przyłączeniowej, jaką w ostatnich tygodniach RWE zabezpieczyło dla projektu F.E.W. Baltic II. Decyzja obejmuje: lokalizację stacji lądowej oraz wprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej łączącej stację RWE z infrastrukturą PSE, a także budowę infrastruktury technicznej wraz z przyłączami zewnętrznymi, budynkiem technicznym stacji oraz drogami dojazdowymi.

Morska farma wiatrowa F.E.W Baltic II o mocy 350 MW to projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km2, w odległości ponad 50 km od brzegu, na północ od Ustki. Projekt w całości realizowany jest przez RWE.

RWE działa na takich rynkach, jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Dania i Szwecja. Eksploatuje farmy offshore w całej Europie, w tym na wybrzeżu duńskim i niemieckim Morza Bałtyckiego.

(ISBnews)