Vortex Energy rozpoczął realizację projektów OZE o łącznej mocy 110 MW

Warszawa, 22.01.2024 (ISBnews) – Vortex Energy rozpoczął budowę portfela projektów, w skład którego wchodzą lądowe farmy wiatrowe o mocy 53 MW i farmy fotowoltaiczne o mocy 57 MW, podała spółka. Łączna wartość realizowanych inwestycji wyniesie 123 mln USD. Wszystkie projekty mają zostać ukończone w latach 2024/2025.

Jest to zgodne ze zobowiązaniem Grupy Vitol do zainwestowania 1 mld USD w energię odnawialną w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat, jak ogłoszono w styczniu 2023 r. po przejęciu Vortex Energy.

"Energia odnawialna ma kluczowe znaczenie dla europejskiej strategii dekarbonizacji. Vortex Energy ma potencjał, aby wnieść znaczący wkład w redukcję emisji CO2 i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zrównoważoną i ekonomicznie opłacalną energię elektryczną w Polsce i całej Europie. Jest to istotny i perspektywiczny biznes dla Vitol i będziemy dążyć do jego dalszego rozwoju w Polsce i rozszerzenia go o możliwości zrównoważonego wytwarzania energii w całym regionie" – powiedziała Head of Renewables EMEA w Grupie Vitol Justine Ryan, cytowana w komunikacie.

Zrealizowane projekty wiatrowe i fotowoltaiczne zapewnią około 180 GWh energii rocznie.

Budowa będzie realizowana przez Nomad Electric, który jest odpowiedzialny za realizację portfela fotowoltaicznego o mocy 57 MW w formule EPC oraz Nordex Group, który dostarczy turbiny do lądowych projektów wiatrowych. P&Q zrealizuje kontrakt w formule BoP dla lądowych projektów wiatrowych Jastrowie i Okonek, których łączna moc wynosi 53 MW, wymieniono w materiale.

"Strategiczna zmiana modelu biznesowego otwiera nowy rozdział w historii Grupy Vortex Energy, umożliwiając budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych z zamiarem rozwoju Vortex jako jednego z wiodących niezależnych producentów energii w Polsce. Stale zwiększamy udział zielonej energii w polskim miksie energetycznym, a tym samym podejmujemy kolejne kroki w kierunku zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości" – dodał CEO Vortex Energy Maciej Pepliński.

Vortex Energy to polska spółka należąca od stycznia 2023 r. do Grupy Vitol, jednego z największych traderów na rynku energetycznym. Spółka zrealizowała projekty o łącznej mocy 458 MW w projektach wiatrowych i fotowoltaicznych. Obecny portfel projektów obejmuje ponad 3 GW w zakresie projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na różnych etapach rozwoju oraz ponad 2 GW mocy w projektach związanych z magazynowaniem energii. Rozpoczęcie budowy 110 MW wyznacza nową ścieżkę w kierunku stania się wiodącym niezależnym producentem energii ze źródeł odnawialnych (IPP) w Polsce i Europie.

(ISBnews)