Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Warszawa, 22.01.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 15-19 stycznia.

RYNEK OZE

Badanie Duon: Praktycznie wszystkie firmy chcą się dekarbonizować, ale odsetek firm, które przeszły do etapu wprowadzania zmian lub mają opracowaną strategię i wybranych dostawców, to 30%, wynika z raportu firmy Duon, opracowanego wraz z Instytutem badawczym Keralla Research. "Badanie pokazuje, że zakłady chciałyby dekarbonizować się bez półśrodków. Najwięcej firm (40%) chce od razu odejść od węgla i zmienić całą instalację wewnętrzną w zakładzie. Co ciekawe, w porównaniu z badaniem, które Duon i Keralla Research prowadziły w 2021 r., zmalała liczba firm optujących jedynie za modernizacją dotychczasowych rozwiązań. Pokazuje to, że coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega potrzebę zmiany" – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Wśród korzyści płynących z dekarbonizacji najczęściej wskazywane są poprawa wizerunku firmy (ponad 51%) i podniesienie konkurencyjności na rynku (prawie 32%). Jednocześnie jednak prawie 47% firm decyduje się na odejście od węgla, ponieważ chce uniknąć konsekwencji prawnych i dodatkowych kosztów. 65% firm wymienia gaz ziemny jako rozważaną alternatywę dla węgla, a 25% rozważa biomasę.

Badanie PBS: Nieco ponad połowa badanych (50,7%) przyznała, że byłaby gotowa zrezygnować z prywatnego samochodu, jeśli miałoby to zapobiec zmianom klimatu, wynika z badania PBS przeprowadzonego na zlecenie Multiconsult Polska.

Czyste powietrze: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce wypłacić zaległe środki, ale także wdrożyć długofalowe rozwiązania, które zapewnią płynność w finansowaniu programu "Czyste powietrze", zadeklarowała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

PSE: W okresie styczeń-grudzień 2023 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano 76,61 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 12,71% r/r), 34,57 TWh z węgla brunatnego (spadek o 26,41% r/r) i 13,65 TWh w elektrowniach gazowych (wzrost o 36,48%), zaś w elektrowniach wiatrowych – 22 TWh (wzrost o 20,18% r/r). Łączne krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 3,44% w skali roku i wyniosło 167,52 TWh w 2023 r., wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

PEP 2040: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje przygotować harmonogram prac nad aktualizacją Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku (PEP 2040) do końca tego tygodnia, poinformowała minister Paulina Hennig-Kloska.

Badanie European Energy: Ankieta przeprowadzona przez YouGov nie pozostawia wątpliwości. Duńczycy uważają mieszkanie w pobliżu ruchliwych dróg (32%) lub nocnych klubów (47%) za niepożądane. Jednocześnie tylko niewielki odsetek z badanych wyraził zaniepokojenie bliskością turbin wiatrowych (9%) lub farm słonecznych (4%). "Wyniki badań przeprowadzonych wśród Duńczyków pokazują, że elementy infrastruktury energetycznej OZE nie stanowią dla nich realnego problemu. To kierunek, który obserwujemy także w Polsce, w której wraz z rozwijającą się infrastrukturą OZE rośnie jej akceptacja społeczna. Dziś ta akceptacja w niektórych badaniach potrafi sięgać 80%" – podkreśliła Olga Sypuła, Country Manager European Energy w Polsce. Rosnąca akceptacja w Polsce jest wynikiem kilku czynników. Po pierwsze, stale rośne świadomość społeczna korzyści i zalet energetyki odnawialnej dzięki edukacji oraz realnym przykładom gmin, gdzie takie inwestycje już istnieją. Po drugie – jak podkreśla Olga Sypuła – to dzięki zaangażowaniu inwestorów w ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami, bazującej na otwartości i zrozumieniu potrzeb.

Stoen/PIME Energy Storage Summit: Rynek magazynowania energii jest nieodłącznym elementem w dążeniu do osiągnięcia globalnych celów zerowej emisji netto. Rozwój tego sektora w Polsce, w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, może przyczynić się do transformacji sieci dystrybucyjnych. W dyskusji na temat roli magazynów energii na rynku elastyczności w trakcie konferencji PIME Energy Storage Summit brał udział Łukasz Sosnowski, menedżer ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Stoen Operator. Magazyny energii zyskują coraz większą popularność na rynku mocy. Potwierdza to prowadzona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne lista instalacji planowanych do przyłączenia do sieci przesyłowej. Według stanu na koniec pierwszej połowy 2023 roku było na niej 27 magazynów o mocy łącznej niemal 3,9 GW. Już cztery miesiące później, na koniec października, liczba ta wzrosła do 59 inwestycji o mocy wynoszącej ponad 9 GW, zaś na koniec grudnia sięgnęła już 75 pozycji, o mocy łącznej około 11 GW, czytamy w komunikacie Stoen. Dowodem na wzmacnianie się tego trendu była także tegoroczna aukcja rynku mocy. Spośród zakontraktowanych mocy krajowych według danych PSE, na drugim miejscu, tuż za głównymi jednostkami wytwórczymi, plasuje się ponad 30 kontraktów na magazyny energii o łącznej mocy ok. 1,7 GW.

SPÓŁKI OZE

Ekoenergetyka: Nawiązała współpracę z GodEnergi w celu dystrybucji i serwisowania swoich produktów na rynku skandynawskim, podała spółka. To drugi dystrybutor spółki w tym regionie po firmie Wennstrom.

EDF Renewables Polska: Liczy na to, że oferta spółki zostanie wzięta pod uwagę przy doborze partnerów do realizacji projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim przez podmioty, które uzyskały koncesje na te inwestycje, poinformowała ISBnews dyrektor generalna spółki Alicja Chilińska-Zawadzka.

EDF Renewables Polska: Ma duży apetyt na budowę magazynów energii i jest przekonane, że będą one stanowiły istotną część systemu elektroenergetycznego w Polsce, poinformowała ISBnews dyrektor generalna spółki Alicja Chilińska-Zawadzka.

EDF Renewables Polska: Planuje rozpocząć w tym roku budowę dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy blisko 120 MW, poinformowała ISBnews dyrektor generalna Alicja Chilińska-Zawadzka.

EDF Renewables Polska: Posiada ok. 700 MW projektów fotowoltaicznych na różnym etapie zaawansowania. Co najmniej 200 MW z nich jest gotowy zrealizować do końca 2025 roku, o ile pozwolą na to warunki przyłączeniowe, poinformowała ISBnews dyrektor generalna Alicja Chilińska-Zawadzka.

Luneos Green Energy (LGE): Pozyskało finansowanie dłużne od P Capital Partners (PCP) na potrzeby budowy portfolio projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy 167 MW, które mają zostać oddane do użytku do początku 2025 roku, podała spółka. Długoterminowy plan spółki zakłada wybudowanie instalacji OZE o mocy ponad 1 GW.

KPE: Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 5,6 mln zł kary na firmę Krajowy Projekt Energetyczny, która instaluje panele fotowoltaiczne. Praktyki stosowane przez tego przedsiębiorcę utrudniały odstępowanie od umowy. Konsumenci musieli płacić prawie 2 tys. zł za audyt i koncepcję instalacji, gdy rezygnowali z usług.

Northvolt: Podpisał umowę o finansowaniu z grupą 23 banków komercyjnych, a także Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NIB), dla rozbudowy fabryki Northvolt Ett w północnej Szwecji o wartości 5 mld USD. Transakcja stanowi największą jak dotąd zieloną pożyczkę zaciągniętą w Europie. Ten pakiet finansowania oznacza, że Northvolt zabezpieczył kapitał własny i dłużny o łącznej wartości ponad 13 mld USD, na dalszą ekspansję w Europie i Ameryce Północnej, poprzez fabryki Northvolt Ett (Skellefteå, Szwecja), Northvolt Dwa (Gdańsk, Polska), Northvolt Drei (Heide, Niemcy), joint venture Northvolt–Volvo Cars "NoVo" (Göteborg, Szwecja), Northvolt Fem (Borlänge, Szwecja), Northvolt Cuberg (San Leandro, USA) i niedawno ogłoszoną Northvolt Six (Montreal, Kanada).

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Grupa PGE i Ørsted: Podpisały umowę z konsorcjum w składzie GE Vernova – reprezentowana w Polsce przez GE Power (lider) – oraz Polimex Mostostal (członek), na budowę infrastruktury niezbędnej do wyprowadzenia mocy z projektu Baltica 2, jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, podały spółki w osobnych komunikatach. Wartość umowy to 514,2 mln euro netto, z czego na 184,8 mln euro netto przypada na Polimex Mostostal. Termin realizacji umowy to 1 lutego 2028 roku.

Qair Polska: Uruchomił parki wiatrowe o mocy 10 MW w gminach Stawiszyn i Widuchowa, podała spółka. Szacowany poziom produkcji energii z instalacji wynosi 40 GWh rocznie. Portfel aktywów wiatrowych spółki wzrósł dzięki temu do 262,5 MW.

Columbus Energy: Columbus Energy a.s. – spółka zależna Columbus Energy – jako jeden z trzech wykonawców zawarła z SAKO Brno Solar (spółką będącą członkiem koncernu statutowego miasta Brna) umowę na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznych na dachach budynków należących do miasta Brna, podał Columbus. Umowa zakłada wykonanie elektrowni fotowoltaicznych na minimum 675 budynkach, o łącznej wartości powyżej 2,2 mld CZK (390 mln zł). Columbus szacuje, że wykona około 1/3 kontraktu.

Orange Polska: Wykorzysta rozwiązania EcoVadis do weryfikacji dostawców pod kątem wskaźników ESG, poinformowała ISBtech dyrektorka wykonawcza ds. transformacji i efektywności Orange Polska Olga Złotnicka.

Orlen: Trwa budowa Terminala Instalacyjnego morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. W ciągu ostatnich miesięcy oczyszczono akwen portu, przeprowadzono niezbędne rozbiórki, przygotowano podbudowę i rozpoczęto budowę budynku warsztatowego i administracyjno-biurowego. Kontynuowane są prace nad przygotowaniem nabrzeży. Inwestycja Orlen Neptun zostanie uruchomiona na początku 2025 r. Będzie to pierwszy tego typu terminal w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie.

Orlen: Morska farma wiatrowa Baltic Power – wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power – jako pierwsza na świecie zostanie zbudowana z wykorzystaniem niskoemisyjnej stali produkowanej niemal wyłącznie z surowca z recyklingu w piecach hutniczych zasilanych energią odnawialną. Zastosowanie tego materiału pozwoli na ograniczenie śladu węglowego w całym cyklu życia turbiny o 10%. Farma Baltic Power rozpocznie produkcję w 2026 roku i będzie w stanie zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Baltic Power będzie wytwarzać w ciągu roku 4 000 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, co pozwoli uniknąć emisji około 2,8 mln ton CO2 roku.

Stoen: Stołeczny Operator Systemu Dystrybucyjnego oddał do użytku innowacyjne narzędzie, dzięki któremu odbiorcy energii mogą w prosty sposób zgłosić awarię sieci elektroenergetycznej lub sprawdzić w czasie rzeczywistym miejsca, w których aktualnie występuje brak zasilania. Stoen Operator jako pierwszy OSD w Polsce uruchomił platformę, która daje odbiorcom możliwość podglądu zarówno swojego zgłoszenia, jak i awarii zgłaszanych na bieżąco przez innych użytkowników.

PKO BP: Nawiązał współpracę z sześcioma startupami wspieranymi przez Poland ClimAccelerator, którego bank jest partnerem i testuje dostarczane przez nie innowacyjne rozwiązania w obszarze ESG. Wśród nich znalazły się cztery kalkulatory śladu do liczenia śladu węglowego dedykowane klientom z segmentu firm i przedsiębiorstw dostarczane przez startupy: Redigo Carbon, Envirly, Plan Be Eco i Responsiblee. Bank testuje również aplikację do liczenia śladu węglowego pracowników stworzoną przez Terbit oraz narzędzie do analizy floty pod kątem ograniczenia jej negatywnego wpływu na klimat.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)