Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Warszawa, 15.01.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 8-12 stycznia.

RYNEK OZE

"Czyste Powietrze": Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pracuje nad udrożnieniem programu Czyste Powietrze, w którym od pierwszej połowy grudnia zatrzymane zostały wypłaty z powodu wyczerpania środków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i funduszach wojewódzkich, podał resort. W następnych dniach przekaże informacje o stanie prac.

Farmy wiatrowe: Potencjał rozwoju łącznej mocy projektów wiatrowych na lądzie i na morzu w Polsce do 2030 r. wynosi od 21,3 do 26,6 GW, w zależności od scenariusza, w porównaniu do 9,63 GW na koniec 2023 roku, poinformował prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Janusz Gajowiecki.

Odpowiedzialny biznes: Polska awansowała na 26. w 2022 r. z 33. miejsca w 2021 r. w przygotowywanym przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju (IOR), podał PIE. Był to jedyny awans wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej. W czołówce zestawienia po raz kolejny dominują kraje nordyckie, które zajęły połowę miejsc w pierwszej dziesiątce rankingu.

Farmy wiatrowe: Nowy projekt tzw. ustawy wiatrakowej ma być gotowy za ok. 2 miesiące, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce "wyjść z rozwiązaniami" w tym zakresie pod koniec I kwartału, zapowiedziała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

ESG i banki: Banki w Polsce poza wdrożeniem regulacji nadzorczych planują kontynuować w br. rozwój zielonej oferty produktowej (67% ankietowanych) oraz realizację swoich strategii ESG (58%). Większość respondentów (83%) planuje poszerzyć ofertę zrównoważonego finansowania, wynika z trzeciej edycji raportu "Zielone finanse po polsku" opracowanego przez PwC Polska. Dwie z 12 badanych instytucji planuje na obecnym etapie podnieść koszty dla klienta w przypadku finansowania tzw. "brudnych" inwestycji lub działalności.

"Czyste Powietrze": Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 mln zł niewypłaconych dotacji z programu "Czyste Powietrze". W pierwszym tygodniu stycznia 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska informacje o zaległościach wypłat dotacji z programu Czyste Powietrze. W drugiej połowie poprzedniego roku przyjmowano do realizacji wnioski, nie mając na nie pokrycia finansowego. W połowie grudnia 2023 r. zatrzymane zostały wypłaty, z powodu wyczerpania pieniędzy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i funduszach wojewódzkich.

Farmy wiatrowe: Obecnie moc zainstalowana w polskim wietrze to ok. 9,63 GW, ale potencjał jest kilka razy większy i sięga nawet – jak wynika z wyliczeń PSEW – 18 GW do 2030 r., a morska energetyka wiatrowa to ok. 8,6 GW.

ESG: Na pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej natknąłeś się na pojęcie ESG oznaczające zrównoważony rozwój, rok temu twierdząco odpowiedziało jedynie 15% ankietowanych, a pod koniec 2023 r. było to 29%, wynika z badania zrealizowano na zlecenie Instytutu ESG, jednego z głównych organizatorów III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, który 31 stycznia odbędzie się w Warszawie.

Bioróżnorodność: Spadek bioróżnorodności, będący jedną z konsekwencji zasobochłonnej gospodarki jest obecnie uznawany za jedno z największych zagrożeń dla ludzkości. Utrata samych lasów podwodnych może kosztować światową gospodarkę nawet 500 mld USD rocznie, wynika z raportu "Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, z inicjatywy partnera publikacji – Respect Energy. Mimo skali zagrożenia świadomość przedsiębiorstw dotycząca konieczności podjęcia zdecydowanych działań, jest niewielka. Może to jednak ulec zmianie na skutek coraz częstszej materializacji ryzyk związanych z klimatem i środowiskiem, a także rosnącej presji ze strony regulatorów oraz interesariuszy.

PV: W roku 2024 padną kolejne rekordy zainstalowanych mocy w fotowoltaice i turbinach wiatrowych, przewiduje dyrektor ds. projektów badawczych w Euros Energy Kamil Kwiatkowski. "Możemy spodziewać się także kolejnych rekordów produkcji energii elektrycznej z tych źródeł i to pomimo dramatycznej skali odmów przyłączenia nowych źródeł OZE do sieci elektroenergetycznej. Opór ze strony operatorów sieci dystrybucyjnych, dotyczący nowoczesnych projektów OZE o bardzo wysokim poziomie autokonsumpcji i sterowalności przyniesie wysyp pomysłów zastosowania linii bezpośrednich i nowych rozwiązań" – powiedział Kwiatkowski.

SPÓŁKI OZE

Allegro: Podpisało długoterminową umowę z R.Power, która zabezpiecza cenę ponad 200 GWh zielonej energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy fotowoltaiczne R.Power między 2025 a 2035 rokiem, pozwalając w tym czasie Allegro na ograniczenie emisji CO2 o blisko 150 tys. ton, podała spółka.

Sokołów: Zwiększył sprzedaż o 9,4% r/r w 2023 r., zaś wartość inwestycji sięgnęła 239,6 mln zł, podała spółka. Sokołów planuje kontynuację realizacji inwestycji zwiększających wydajność zakładów i prowadzących do ograniczenia zużycia surowców naturalnych.

Tauron: Budżet inwestycyjny Grupy w obszarze dystrybucji planowany jest w kwocie ok. 3 mld zł (wobec 2,4 mld zł w ub.r.), podała spółka.

Tauron: Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu na kwotę 750 mln zł, z którego sfinansuje lub refinansuje wydatki w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz rozwój sieci dystrybucyjnych, podała spółka. Oprocentowanie kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Tauron.

Onde: Liczy, że po ubiegłorocznym powrocie rynku do równowagi, będzie funkcjonować w pozytywnym środowisku biznesowym w 2024 r., poinformował ISBnews prezes Paweł Średniawa. W segmencie projektów realizowanych na własny rachunek, po skutecznej komercjalizacji pierwszego projektu fotowoltaicznego, aktualnie realizuje kolejny projekt PV, a kolejne 2-3 projekty powinny być rozpoczęte w tym roku.

Sunex: Zanotował 51,22 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2023 r., co oznacza spadek o 35,6% r/r, podała spółka. W całym 2023 r. skonsolidowane przychody wyniosły 320,52 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r.

Iberdrola: Otrzyma z Banku Światowego, za pośrednictwem Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), 300 mln euro pożyczki na rozwój projektów z obszaru energetyki odnawialnej w krajach zależnych od paliw kopalnych (w tym węgla), do których należą Polska, Maroko i Wietnam, podała spółka.

IKEA: Co najmniej jedna piąta energii elektrycznej, jaką wykorzystują dziś polskie fabryki IKEA Industry, pochodzi z własnych odnawialnych źródeł firmy. "Planujemy, że w ciągu trzech-pięciu lat ten udział się podwoi, a w ciągu pięciu-siedmiu lat chcemy dojść do poziomu 50%. Uwzględniam w tym zwiększenie skali produkcji, które oczywiście wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną" – powiedział prezes IKEA Industry z siedzibą w Malmö Jakub Jankowski, cytowany przez "Puls Biznesu".

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Photon Energy: Photon Energy Engineering Romania – rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC) – zakończyła budowę i podłączyła do sieci kolejną elektrownię fotowoltaiczną (PV) na rynku rumuńskim, podał Photon Energy. Moc nowej instalacji PV wynosi 3,9 MWp.

Eurowatt: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) rozszerzył pakiet finansowy do 126,1 mln zł (29 mln euro) na rzecz Baltic Sea Polska II sp. z o.o. i C&C Wind sp. z o.o. – spółek zależnych Eurowatt Green Energy Group SA (Eurowatt) – w celu wsparcia dalszego rozwoju wytwarzania energii odnawialnej w Polsce, podał bank. Inwestycja sfinansuje budowę farmy wiatrowej Grabkowo i podtrzyma potrzeby operacyjne finansowanej przez EBOR farmy wiatrowej Orla.

RWE: Uruchomiło swoją 20. lądową farmę wiatrową w Polsce. Obiekt w Żninie ma moc zainstalowaną 48 MW, a cały portfel RWE na lądzie w Polsce ponad 540 MW, podała spółka.

Orlen: Koncern uruchomił w Płocku hydroelektrownię o mocy znamionowej 160 kW, zasilaną wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków z zakładu produkcyjnego. Zbudowana na terenie Zakładu Wodno-Ściekowego Orlen w Płocku, elektrownia może w ciągu roku wyprodukować ok. 800 MWh energii elektrycznej. Elektrownia wykorzystuje rurociąg ułożony na skarpie wiślanej, na końcu którego zamontowano hydrozespół składający się z turbiny i generatora. Budowa hydroelektrowni kosztowała ok. 3 mln zł. Produkowana w niej energia będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej, co pozwoli Orlenowi uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 0,5 mln zł rocznie.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)