UW: Do produkcji zielonego wodoru w 2030 r. niezbędne będzie 25% produkcji energii z OZE

Warszawa, 17.11.2023 (ISBnews) – Popyt na tzw. zielony wodór (RFNBO) może wynosić od ok. 227 000 ton w scenariuszu bazowym do ok. 250 000 ton w scenariuszu rozszerzonym w 2030 r., wynika z raportu "Analiza zapotrzebowania na wodór odnawialny RFNBO w Polsce do 2030 r.", przygotowanego przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Do zasilenia instalacji produkcji wodoru RFNBO konieczne będzie zabezpieczenie 10,6-11,8 TWh energii elektrycznej z OZE tylko w 2030 r., czyli całej energii z fotowoltaiki przyłączonej do sieci w latach 2023-2030.

To oznacza, że sektor potrzebowałby 25% wolumenu energii elektrycznej z OZE produkowanej w 2030 r.

W ocenie autorów raportu, realizacja celów RED III w zakresie RFNBO spowoduje konieczność rozwoju około 9,4-10,3 GW fotowoltaiki lub 4,7 – 5,2 GW wiatru na lądzie lub 3,1-3,4 GW wiatru morskiego (prawdopodobny będzie miks tych źródeł).

Dla realizacji produkcji wymaganych wolumenów wodoru RFNBO w 2030 r. niezbędne będą inwestycje na poziomie 37,6 – 41,2 mld zł w fotowoltaikę lub 32,69 – 36,19 mld zł w wiatraki lądowe lub 38,4-40,8 mld zł w offshore (według cen z 2022 r.), podano również.

(ISBnews)