KE wzywa Polskę do prawidłowej realizacji zobowiązań dot. redukcji zanieczyszczeń

Warszawa, 16.11.2023 (ISBnews) – Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów UE dotyczących ograniczenia substancji zanieczyszczających, podała Komisja. Wystosowała w tej sprawie tzw. dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia.

Chodzi o realizację zobowiązań krajowych w zakresie redukcji kilku substancji zanieczyszczających powietrze, wymaganej przez dyrektywę 2016/2284. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych substancji zanieczyszczających atmosferę (NEC)

Dyrektywa NEC określa krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), dwutlenku siarki (SO2), amoniaku (NH3) i drobnych cząstek stałych (PM2,5). 

"Zanieczyszczenia te przyczyniają się do złej jakości powietrza, co prowadzi do znacznego negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko. Każde państwo członkowskie ma realizować zobowiązania w zakresie redukcji emisji każdego roku w latach 2020-2029, a bardziej ambitne redukcje począwszy od 2030 r." – czytamy w komunikacie.

Państwa członkowskie są również zobowiązane do ustanowienia krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza (NAPCP), aby wykazać, w jaki sposób zostaną spełnione te zobowiązania w zakresie redukcji, podano także.

W przypadku Polski KE stwierdziła, że nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie substancji zanieczyszczających, które nie zostały jeszcze ujęte w wezwaniu do usunięcia uchybienia przesłanym w styczniu 2023 r.

Dodatkowe wezwania zostały skierowane też do kilku innych państw.

(ISBnews)