ElektoEko wesprze program Climat Leadership

W tym roku już po raz szósty ElektroEko i UNEP/GRID-Warszawa współorganizowały Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci. Obecnie partnerzy zacieśniają współpracę  także  podczas eksperckich prac w programie Climate Leadership, który wspiera biznes w działaniach na rzecz redukcji śladu węglowego, a tym samym zmniejszania negatywnego wpływu działalności firm na klimat i środowisko.

– Wspieranie debaty publicznej, poszukiwanie wspólnych rozwiązań, inicjowanie działań strukturalnych i edukacyjnych – to szczególne obszary współpracy obu organizacji w przedmiotowym obszarze. – podkreśla Grzegorz Skrzypczak, Prezes Zarządu ElektroEko.

Podniesienie poziomu świadomości dostępnych rozwiązań technologicznych, legislacyjnych i organizacyjnych, a także inicjowanie platformy współpracy na rzecz rozwiązywania wyzwań stojących przed branżą elektroniczną, to główne założenia  współpracy na kolejne miesiące. Jest ona ukierunkowana na kadrę menadżerską średniego i wyższego szczebla oraz osadzona w kontekście bieżących obowiązków wynikających z raportowania ESG i uwzględniania w strategiach firm idei zrównoważonego rozwoju.

– W tym roku szczególną uwagę obie organizacje zwracają na zmiany w nawykach konsumentów, ale przede wszystkim na edukację partnerów w łańcuchu wartości – w tym zwłaszcza przedstawicieli branż związanych z tematyka elektroodpadową. – dodaje Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.