PGE EO otworzyła dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW na Podlasiu

Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) – PGE Energia Odnawialna – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zakończyła prace budowlane na dwóch farmach fotowoltaicznych Gutki i Gutki 2 na terenie powiatu grajewskiego, o łącznej  mocy 12 MW, podała PGE.

"Powstanie nowych elektrowni fotowoltaicznych na Podlasiu to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. To przedsięwzięcie od podstaw rozwijane było przez PGE Energia Odnawialna. Zostało ono zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 540 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce" – powiedział prezes PGE EO Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie.

Przygotowania do realizacji inwestycji zostały zapoczątkowane przez PGE Energia Odnawialna wydzierżawieniem gruntu w 2020 roku. Pod koniec 2021 roku uzyskano pozwolenia na budowę, a sama budowa rozpoczęła się w połowie 2022 roku.

Instalacje PV Gutki i Gutki 2 składają się z około 22 tys. paneli monokrystalicznych. Powstały na działce o powierzchni 15,7 ha. Panele będą w stanie wyprodukować według szacunków ponad 14 GWh energii rocznie, wynika z materiału.

Budowa farm fotowoltaicznych Gutki i Gutki 2 jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Każda z farm otrzymała 13 908 506 zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co pozwoliło na sfinansowanie ponad 60% wartości inwestycji. Pożyczki spłacane będą przez 15 lat, z możliwością umorzenia 20% wartości.

Łącznie do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać w eksploatacji lub w budowie elektrownie PV o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3 000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o łącznej mocy ponad 2 GW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 29 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2478 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)