Orlen: Pozyskane przez Baltic Power finansowanie stanowi 80% kosztów projektu offshore

Warszawa, 19.09.2023 (ISBnews) – Pozyskane dziś przez spółkę Baltic Power z Grupy Orlen finansowanie zewnętrzne będzie stanowiło ok. 80% przewidywanych łącznych kosztów kapitałowych projektu budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podał Orlen. Pozostały kapitał zostanie wniesiony przez partnerów projektu.

"Finalizujemy przygotowanie wielkoskalowego projektu, który znacząco wpłynie na zmianę polskiego miksu energetycznego. Stabilne fundamenty finansowe i szerokie, międzynarodowe doświadczenie w realizacji dużych inwestycji sprawiają, że jesteśmy w stanie efektywnie prowadzić ten proces. Pomimo niezwykle dynamicznie zmieniającego się otoczenia projekt Baltic Power przygotowywany jest zgodnie z harmonogramem i chcemy, by już w 2026 roku zasilał czystą energią 1,5 mln gospodarstw domowych. Pozyskanie finansowania dla tego projektu potwierdza, że rynki finansowe również pozytywnie oceniają kluczowe inwestycje strategii Orlen do 2030 roku" – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Finansowanie inwestycji będzie realizowane w formule Project Finance, co jest szczególnie korzystne dla inwestycji wymagających znacznych nakładów i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności. Konsorcjum 25 instytucji finansowych, które zdecydowały się wesprzeć projekt to polskie i międzynarodowe banki komercyjne, agencje kredytów ekspertowych (ECA) i instytucje multilateralne, w tym m.in.: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Euler Hermes, Export and Investment Fund of Denmark i Export Development Canada.

"Realizacja projektu Baltic Power przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, a pozyskanie finansowania stanowi jeden z kamieni milowych na etapie jego rozwoju. Udało się go osiągnąć dzięki dużemu wsparciu i zaangażowaniu udziałowców projektu, czyli Orlenu i Northland Power, oraz ich efektywnej współpracy w całym procesie przygotowawczym " – dodał prezes Baltic Power Jarosław Broda.

Orlen podał dziś wcześniej, że spółka Baltic Power podpisała umowy kredytowe z konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych, na finansowanie projektu budowy morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim, o maksymalnej mocy do 1 200 MW. Na podstawie umów konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld euro na okres 23 lat. Ponadto Baltic Power będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1 mld zł oraz 0,6 mld euro.

Projekt Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce. Posiada zabezpieczone umowy na wszystkie kluczowe komponenty – w tym turbiny, morskie i lądowe stacje elektroenergetyczne, kable oraz fundamenty – wraz z ich produkcją, transportem i instalacją. Posiada także pozwolenia na budowę lądowej części inwestycji oraz pozwolenie na budowę morskiego przyłącza elektroenergetycznego, służącego do wyprowadzenia energii z farmy na ląd.

Morską farmę wiatrową Baltic Power będzie tworzyło 76 turbin o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 200 metrów pracujących na obszarze ok. 130 km2. Farma zostanie zlokalizowana około 23 km od brzegu, na wysokości Choczewa oraz Łeby, gdzie powstanie port serwisowy farmy. Po zakończeniu budowy farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)