Orlen: Baltic Power ma umowy na finansowanie farmy offshore, w tym 3,6 mld euro kredytu

Warszawa, 19.09.2023 (ISBnews) – Baltic Power – spółka z Grupy Orlen – podpisała umowy kredytowe z konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych, na finansowanie projektu budowy morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim, o maksymalnej mocy do 1 200 MW, podał Orlen. Na podstawie umów konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld euro na okres 23 lat. Ponadto Baltic Power będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1 mld zł oraz 0,6 mld euro.

Spłata kredytu udzielonego Baltic Power oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez projekt morskiej farmy wiatrowej. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu określonych w umowach warunków zawieszających.

Projekt morskiej farmy wiatrowej jest realizowany przez Baltic Power w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Orlenem, Baltic Power oraz NP Baltic Wind, spółką z grupy kapitałowej Northland Power. Orlen posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power. Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld euro i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (w kwocie ok. 4,05 mld euro), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania na 2026 rok.

Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu, w okresie pierwszych 5 lat jego eksploatacji, Baltic Power może wygenerować dodatkowe wolne przepływy pieniężne (free cash flow) w wysokości 140 mln euro średniorocznie, a zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Baltic Power może osiągnąć ok. 400 mln euro średniorocznie (z czego udział Orlenu wynosi 51%), wynika z komunikatu.

Morską farmę wiatrową Baltic Power będzie tworzyło 76 turbin o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 200 metrów pracujących na obszarze ok. 130 km2. Farma zostanie zlokalizowana około 23 km od brzegu, na wysokości Choczewa oraz Łeby, gdzie powstanie port serwisowy farmy. Po zakończeniu budowy farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)