Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 11-15 września.

RYNEK OZE

Ekologiczne paliwa lotnicze: Parlament Europejski poparł zwiększenie wykorzystania paliw ekologicznych w paliwach lotniczych do 70% w 2050 roku, podał Parlament. Udział paliw ekologicznych ma wzrastać stopniowo z 2% w 2025, do 20% w 2035 roku, 34% w 2040 roku, aż do osiągnięcia wskazanego celu.

Samochody elektryczne: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) wzrosła o 38,5% r/r i wyniosła 1 237 szt. w sierpniu 2023 r., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

OZE w UE: Parlament Europejski (PE) poparł regulację, która zakłada zwiększenie poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii z 32% obecnie do 42,5% w 2030 r., przy czym pożądane jest osiągnięcie poziomu 45%, podał Parlament.

SPÓŁKI OZE

Polenergia: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polenergii, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii AB oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AB, praw do akcji serii AB oraz jednostkowych praw poboru akcji serii AB, podała Komisja.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Qair Polska: Uruchomił wielkoskalową elektrownię fotowoltaiczną o mocy 60 MW w w Kaliszu Pomorskim, podała spółka.

Polenergia Obrót: Spółka zależna Polenergii zawarła z Northvolt Systems Poland umowę sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia dotyczącą energii pochodzącej z OZE (umowa cPPA), podała Polenergia. Umowa została zawarta na okres 51 miesięcy i dotyczy sprzedaży energii wyprodukowanej przez farmę wiatrową Szymankowo o mocy zainstalowanej 38 MW. Szacowany wolumen sprzedaży w kolejnych latach obowiązywania Umowy cPPA wyniesie szacunkowo 10 500 MWh (z możliwością zwiększenia do 15 000 MWh). Wyprodukowana energia będzie sprzedawana po stałej cenie. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w okresie trwania umowy może wynieść pomiędzy 26,8 mln zł a 36,7 mln zł.

Shell Polska: Instalacje fotowoltaiczne znajdują się obecnie na ponad 60 stacjach Shell w Polsce, a w przypadku kolejnych ponad 100 znajdują się w przygotowaniu lub budowie, poinformowała ISBnews prezeska Shell Mobility i członkini zarządu Shell Polska Monika Kielak-Łokietek.

Budimex: Umowa Budimexu ze spółką Orlen Neptun II na prace przy budowie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu ma wartość ponad 118 mln zł, podał Budimex. Wcześniej w tym tygodniu Grupa Orlen podała, że wyłoniła Budimex na wykonawcę lądowej części terminala.

Shell Polska: Spółka planuje uruchomić w Polsce pierwszych kilka ładowarek samochodów elektrycznych własnej sieci Shell Recharge jeszcze przed końcem 2023 roku, poinformowała ISBnews prezeska zarządu Shell Mobility i członkini zarządu Shell Polska Monika Kielak-Łokietek.

Orlen: Grupa Orlen wyłoniła wykonawcę lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, którym został Budimex, podał koncern. Prace budowlane rozpoczną się w październiku, a zakończą na przełomie 2024 i 2025 r. Docelowo terminal umożliwi instalację ponad 80 morskich turbin wiatrowych rocznie i będzie w stanie obsłużyć projekt Baltic Power i inne planowane inwestycje wiatrowe.

KGHM: Kupił od Projekt Solartechnik – spółki z Grupy Grenevia – portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW, podał KGHM. Zakupione farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim.

Solaris: Przewoźnik Azienda Veneziana della Mobilita (AVM) z Wenecji zamówił 90 autobusów wodorowych marki Solaris, podała spółka. 75 z nich będzie w wersji 12-metrowej, a 15 w wersji przegubowej. Kontrakt zakłada także tzw. opcję zwiększenia zamówienia.

PGE Energia Odnawialna: PGE EO z Grupy PGE podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę na dofinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW, podała spółka. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 22,2 mln zł, a kwota udzielonego finansowania to 18,9 mln zł.

Grenevia: Projekt Solartechnik Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – spółka wchodząca w skład segmentu fotowoltaiki w Grupie Grenevia – zawarł z KGHM Polska Miedź przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, posiadających portfel projektów farm słonecznych, za łączną szacunkową cenę (wraz z subrogacją) ok. 210 mln zł, podała Grenevia. Transakcja będzie następować w 4 etapach w okresie od października 2023 r. do końca lutego 2024 r. po spełnieniu uzgodnionych warunków.

Polenergia Fotowoltaika: Spółka z Grupy Polenergia rozpoczyna działalność w Republice Czeskiej, podała Polenergia. Powołana w Pradze Polenergia Solární będzie projektować i dostarczać systemy fotowoltaiczne na rynek czeski.

OSGE: Orlen Synthos Green Energy podpisał porozumienie o współpracy z Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dotyczące modułowych reaktorów jądrowych SMR, podała spółka.

EDP Renawables: EDPR uruchomi 21 września br. Elektrownię Fotowoltaiczną Przykona w woj. wielkopolskim, która będzie największą farmą EDPR w Europie, podała spółka.

Corab: Spółka rozszerzy portfolio produktów oferowanych pod własną marką o nową kategorię urządzeń grzewczych: gruntowe pompy ciepła i zasobniki ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Pompy ciepła Corab powstaną w ramach partnerstwa naukowo-technicznego zawartego z globalnym liderem rynku HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), firmą Danfoss. Do ich stworzenia wykorzystane zostaną kompetencje inżynieryjne Corab, m.in. w zakresie programowania i automatyki, oraz doświadczenie spółki w obróbce stali i aluminium. Danfoss udostępni najwyższej jakości podzespoły oraz wsparcie aplikacyjne i inżynierskie swoich ekspertów. Pompy ciepła Corab wytwarzane będą w fabryce spółki w Bartoszycach natomiast zasobniki c.w.u. w centrum logistycznym spółki w Gliwicach.

Arena.pl: Podpisała przedwstępną umowę nabycia spółki z obszaru zielonej energii – H2 Beskidy, która działa w zakresie wytwarzania, dostarczania i magazynowania wodoru. Firma ta opracowała stacje wodorowe, które można zintegrować z istniejącymi stacjami benzynowymi lub wykorzystać jako indywidualne źródła zasilania dla domów i obiektów rolniczych. Przedwstępna umowa sprzedaży obejmuje 61,54% udziałów H2 Beskidy Sp. z o.o. Cena za te udziały została ustalona na 932 tys. zł. Transakcja zostanie zrealizowana ze środków własnych lub finansowania dłużnego. Warunkiem realizacji umowy jest pozytywny wynik due dilligence oraz zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Arena.pl, przeprowadzanego w związku z przejęciem większościowego pakietu udziałów w hiPower Europe.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)