MKiŚ proponuje, by premią objąć 18 mln MWh energii z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r.

Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) – Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) proponuje, by premią kogeneracyjną mogło być objęte maksymalnie 18 mln MWh z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r., natomiast premią indywidualną – 36 mln MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem.

Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

"Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2024 r. wynosi 18 mln MWh" – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, z wysokosprawnej kogeneracji  w 2024 r. wynosi 3 902 505 075 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium RP – 195 125 254 zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2024 r. wynosi 36 mln MWh.

Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej ilości energii, wynosi 7 781 832 000 zł, podano.

(ISBnews)