Razem dla eko-zmiany – konkurs grantowy rozstrzygnięty

ładowanie samochodów elektrycznych

Pierwsza edycja konkursu grantowego dla samorządów „Razem dla eko-zmiany” została rozstrzygnięta. Łączna wartość przyznanych grantów to 1 mln zł.

W programie Fundacja Santander Bank Polska i Santander Leasing sfinansują co najmniej 17 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Grant pokryje koszty budowy, serwisu i obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 2 x 11kW przez 24 miesiące. Szczególnie w mniejszych samorządach, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys.

Jesteśmy świadomi, że jedną z głównych barier, która ogranicza wzrost udziału samochodów elektrycznych jest dostępność stacji ładowania. Wierzymy, że każdy projekt, każda inicjatywa, która zwiększa ich liczbę to krok w stronę popularyzacji elektromobilności. A to z kolei oznacza mniej spalin i hałasu w miejscach, w których mieszkamy, pracujemy, jeździmy na wakacje – podkreśla Krzysztof Kowalewski, wiceprezes zarządu Santander Leasing.

Razem dla eko-zmiany wspiera neutralność klimatyczną

Program grantowy „Razem dla eko-zmiany” wspiera dążenie do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku, obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii i paliw w transporcie.

Infrastruktura ładowania w naszym kraju rozwija się dynamicznie, ale w różnym tempie w zależności od regionu i poszczególnych samorządów. Na podstawie najnowszej edycji raportu PSPA „Polish EV Outlook 2023” aż 56 proc. wszystkich ogólnodostępnych stacji w Polsce jest zainstalowane w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Z kolei 1/10 wszystkich ładowarek funkcjonuje wzdłuż sieci TEN-T. W mniejszych miejscowościach często brakuje infrastruktury ładowania, bez której kierowcy nieposiadający możliwości ładowania w domu lub w pracy nie przesiądą się do samochodów elektrycznych. Rozstrzygnięcie konkursu „Razem dla eko-zmiany” to ważny krok na drodze do zmiany tego stanu rzeczy – komentuje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA

Projekt przygotowała Fundacja Santander Bank Polska i Santander Leasing. Partnerami akcji są GreenWay Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).