Ranking atrakcyjności dla inwestorów OZE – awans Polski pomimo barier biurokratycznych

OZE, zielone inwestycje, OZE w UE

Polska awansowała w rankingu EY RECAI – atrakcyjności państw dla tych, którzy inwestują w odnawialne źródła energii – o jedno miejsce, na 17. pozycję. Liderem rankingu pozostają USA, a drugie są Niemcy, które tym razem wyprzedziły Chiny. Polska stała się jednocześnie 10 najatrakcyjniejszym krajem na świecie w rankingu PPA, umów na długoterminowy zakup/sprzedaż energii z OZE (rok temu była 15), wynika z rankingu EY RECAI. 

-Kryzys energetyczny wywołany wojną na Ukrainie zmusza wszystkich do poszukiwania nowych źródeł energii. Obecna sytuacja gospodarcza na świecie, presja inflacyjna i pojawiające się oznaki recesji mogą ułatwić zwiększenie wydatków na projekty infrastrukturalne. A to powinno stworzyć większe możliwości dla branży OZE poprzez zwiększenie popytu na zieloną energię – powiedział lider działu energetyki w Polsce i w Regionie CESA EY Jarosław Wajer, cytowany w komunikacie.

EY podał, że RECAI wykorzystuje różne kryteria do porównywania atrakcyjności rynków odnawialnych źródeł energii faworyzując duże gospodarki. Dlatego w ub.r. dodano znormalizowana wersję indeksu, która uwzględnia PKB poszczególnych państw. To pozwala zobaczyć, które rynki osiągają wyniki powyżej oczekiwań w odniesieniu do ich wielkości ekonomicznej. Jednocześnie ujawnia ambitne plany transformacji energetycznej w mniejszych gospodarkach, tworząc atrakcyjne alternatywy dla potencjalnych inwestorów. W tegorocznym, znormalizowanym rankingu pozycja Polski jest niezmieniona – pozostaje na 17. miejscu, z Grecją, Marokiem i Danią odpowiednio na podium.

Ranking EY RECAI ocenia także atrakcyjność rynku PPA (Power Purchase Agreement), czyli umów na długoterminowy zakup/sprzedaż odnawialnej energii elektrycznej. To największy awans Polski, która stała się jednym z liderów rynku PPA w Europie. Wyprzedziły ją takie kraje jak Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania, które znacznie wcześniej rozpoczęły swoją drogę PPA, podano. 

Wiele firm, w tym międzynarodowych prowadzi w Polsce znaczącą działalność produkcyjną, handlową i usługową. Biorąc pod uwagę wysoką średnią emisyjność wytwarzania energii elektrycznej w naszym kraju przedsiębiorstwa są zmotywowane do zawierania PPA na odnawialne źródła energii- powiedział partner EY Polska Maciej Markiewicz.

Atrakcyjnoćś dla inwestorów OZE: limity zagroziły stabilności

EY zaznaczył, że pod koniec 2022 roku rząd wprowadził limit dla producentów energii, w tym na ceny OZE. Celem tego działania była ochrona konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen energii. A to doprowadziło do dużej niepewności w zakresie PPA. Z uwagi na tą regulację wiele procesów negocjacji umów zostało wstrzymanych, opóźnionych lub odłożonych w czasie.

-Niemniej jednak widzimy rosnące zainteresowanie umowami PPA, również w kontekście spadku cen w kontraktach PPA w porównaniu z zeszłym rokiem oraz perspektywy zniesienia tych limitów. Także te czynniki powinny przyczynić się do dalszego wzrostu zawieranych transakcji. Jednocześnie wprowadzone zmiany w zasadzie 10H powinny stymulować wzrost liczby projektów wiatrowych w średnim terminie, biorąc pod uwagę niezbędny okres przygotowania i pozyskania pozwoleń dla takiego typu aktywów – dodał Maciej Markiewicz.

W 2022 roku w Europie korporacyjne umowy zakupu energii (cPPA) znacznie wyprzedziły umowy PPA zawierane pomiędzy deweloperem a spółką energetyczną. Zarówno pod względem mocy (7 GW z 8,4 GW), jak i liczby transakcji (129 ze 161 transakcji).

W 2022 r. USA odpowiadały za 13 proc. globalnej mocy odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem energii wodnej. Udział Chin i Unii Europejskiej wynosił odpowiednio 38 proc. i 21 proc.. Analiza przeprowadzona przez Parlament Europejski szacuje, że przychody z podatku od zysków przedsiębiorstw energetycznych, zastosowanego w 2022 r. poprzez ustanowienie limitu przychodów rynkowych dla wytwórców energii odnawialnej, wyniosły 30,9 mld euro z lądowej energii wiatrowej. W przypadku biomasy było to 16,7 mld euro. Natomiast 7,9 mld euro pochodziło z morskiej energii wiatrowej.

35 bln USD w OZE

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) szacuje, że dotychczasowe globalne inwestycje w zieloną energię są niewystarczające. Jeśli świat chce utrzymać wzrost temperatury w granicach 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej to, zdaniem IRENA, musi wydać na odnawialne źródła przynajmniej 35 bln USD. 

EY ocenia atrakcyjność inwestycyjną państw pod względem inwestycji w odnawialne źródła energii od 2003 roku. Indeks RECAI obejmuje 40 największych rynków świata. Opierając się na bazie danych RECAI EY, od końca 2021 roku publikuje także drugi ranking – atrakcyjności rynku długoterminowych umów na zakup i sprzedaż odnawialnej energii elektrycznej w ramach kontraktów PPA. W 2022 roku dodano także tzw. „znormalizowany” indeks RECAI, który bierze pod uwagę PKB poszczególnych krajów.

(