Modernizacja oświetlenia na LED – szansa na oszczędności

Od 25 sierpnia tego roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych świetlówek T5 i T8. Dzięki tej zmianie przedsiębiorstwa przyspieszą modernizację oświetlenia na LED, co wygeneruje dla nich znaczne oszczędności. Jak dobrze przejść przez ten proces? Podpowiadają eksperci Luneos.

W wakacje 2023 r. przedsiębiorców czekają spore zmiany. Wszystko za sprawą dyrektyw unijnych, które wprowadzają m.in. zakaz produkcji świetlówek T5 i T8. Chodzi o dyrektywę RoHS (ang. Restriction of the use of Hazardous Substances), czyli ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych, a także dyrektywę Ecodesign. Zakaz wprowadzania na rynek świetlówek T8 i T5 został już zatwierdzony przez Unię Europejską. Będzie obowiązywał od 25 sierpnia 2023 r.

Świetlówki T5 i T8 do lamusa

– Świetlówki T8 i T5 to jedne z najpopularniejszych źródeł światła. Są one stosowane m.in. w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, biurach, a także budynkach użyteczności publicznej. Jednak z uwagi choćby na fakt, że popularne świetlówki zawierają rtęć, a także są energochłonne, wprowadzono zakaz ich dalszego wprowadzania na rynek. Warto podkreślić, że zakaz stosowania rtęci obowiązuje już przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wyjaśnia Łukasz Całka z Luneos.

Zakaz wprowadzania na rynek świetlówek T8 i T5 od 25 sierpnia 2023 r. spowoduje ich trudniejszą dostępność. Sprawi, że wymiana zużytych stanie się dużo droższa, a z czasem może nawet niemożliwa w realizacji.

– Należy jednak zaznaczyć, że zmiany wynikające m.in. z dyrektywy RoHS przysłużą się kwestiom prośrodowiskowym. Także mogą mieć pozytywny wpływ na optymalizację kosztów i zmniejszenie opłat za zużytą energię. Pomóc w tym może przeprowadzenie profesjonalnej modernizacji oświetlenia na LED – podkreśla Łukasz Całka.

Przydatny audyt oświetlenia

Aby modernizacja oświetlenia na LED przyniosła jak największe pozytywne skutki, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić w przedsiębiorstwie dokładny audyt. Będzie on pomocny przy maksymalizowaniu zysków i minimalizowaniu kosztów całej operacji. Audyt przed modernizacją oświetlenia na LED polega m.in. na weryfikacji danego obiektu pod kątem warunków pracy, analizie obecnego stanu oświetlenia. Także sprawdzeniu aktualnych wymagań natężenia oświetlenia. Zweryfikowana powinna być także instalacja elektryczna. 

– Efektem takiego audytu jest szczegółowy projekt oświetlenia dopasowany indywidualnie do danego obiektu. Wraz z kalkulacją oszczędności, jakie w przyszłości przyniesie modernizacja oświetlenia. Z kolei proces wymiany oświetlenia zależy już od indywidualnej działalności przedsiębiorstwa i w przypadku Luneos dostosowany jest on do cyklu produkcyjnego przedsiębiorstwa, tak aby modernizacja nie wpływała na bieżącą działalność produkcyjną – mówi Łukasz Całka. 

Case study z branży spożywczej

Z doświadczenia Luneos wynika, że po modernizacji przedsiębiorstwa są w stanie zaoszczędzić nawet do 70-80 proc. zużycia energii. Poniżej przykład jednego z ostatnich wdrożeń na rzecz przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży spożywczej.

Przed modernizacją oświetlenia: liczba opraw – 1398 sztuk, zainstalowana moc – 147 336 W, brak redukcji emisji CO2, brak oszczędności. Z kolei po modernizacji sytuacja zmieniła się na dużo lepszą. Najlepiej oddają to parametry: liczba opraw – 1105 sztuk, zainstalowana moc – 44 501 W, redukcja emisji CO2 – 400 ton/rok, oszczędności – 416 tys. zł/rok. 

– Wcześniejszy audyt pozwolił na zastosowanie kompleksowego rozwiązania i optymalizację całego procesu. Redukcja opłat za energię wykorzystywaną do oświetlenia w tym przypadku wyniosła blisko 70 proc. – zaznacza Łukasz Całka.