Samochody elektryczne: Polska na tle Europy

Licznik Elektromobilności

Regularnie chwalimy się rosnącą liczbą rejestracji nowych elektryków. Dla lepszego obrazu sytuacji warto te dane porównać z innymi krajami. Na podstawie danych udostępnionych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) analitycy IBRM Samar przygotowali zestawienie, które pokazuje udziały nowych osobowych samochodów elektrycznych (BEV) w rynkach poszczególnych krajów europejskich w 2022 roku.

Według danych zebranych przez ACEA, w minionym roku w Europie zarejestrowanych zostało 11 286 939 nowych samochodów osobowych. To oznacza spadek o 4,1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Z danych wynika również, że 12 proc. tych aut stanowiły modele z napędem elektrycznym (BEV). Co przekłada się na liczbę 1 575 079 sztuk i znaczący wzrost – o 29,3 proc.

Polska w ogonie zmian

A jak na tle Europy wypada Polska? Na 30 krajów nasz zajmuje dopiero 27/28 pozycję (ex aequo z Grecją) z udziałem BEV na poziomie 2,7 proc. Mniejszy udział „elektryków” mają tylko Czechy (2,0 proc.) oraz Słowacja (1,8 proc.). Przed Polską plasuje się Chorwacja (3,2 proc.). Od liderów, a nawet od średniej europejskiej (14,0 proc.) dzielą nas lata świetlne.

Niekwestionowanym liderem jest w tym kontekście oczywiście Norwegia z udziałem 79,3 proc. O drugą pozycję walczą Islandia (33,4 proc.) i Szwecja (33,0 proc.). Ponad 20-procentowy udział mają też Holandia (23,5 proc.) oraz Dania (20,8 proc.). Na największym rynku europejskim, czyli w Niemczech – udział BEV-ów w 2022 roku wyniósł 17,8 proc. (471 394 szt.). Rejestracje nowych aut w Niemczech stanowią aż 29,9 proc. rejestracji w Europie, czyli przybywa tam mniej więcej tyle nowych osobowych aut BEV, ile łącznie rejestruje 25 krajów licząc od końca listy. Jeśli zsumujemy rejestracje elektrycznych aut na rynkach niemieckim, brytyjskim (udział 17,0 proc.) oraz francuskim (12,9 proc.) okazuje się, że te 3 rynki stanowiły blisko 60 proc. europejskiego rynku BEV w 2022 roku.