Raport „Zielone finanse w Polsce 2022”

Liderzy ESG, Zielone Finanse w Polsce

Artykuły ekspertów i naukowców specjalizujących się w zagadnieniach ESG oraz porady, opinie i wnioski praktyków zawiera trzecia edycja raportu „Zielone Finanse w Polsce 2022”. Raport przygotował Instytut Odpowiedzialnych Finansów oraz UN Global Compact Network Poland. 

Przygotowując tegoroczne wydanie, autorzy po raz pierwszy przeprowadzili badanie jakościowe w sektorze finansowym dotyczące:

  • stanu wdrożenia polityk ESG, 
  • priorytetów w ramach polityk ESG, 
  • dalszych planowanych działań w tym zakresie 
  • wpływu ostatnich i spodziewanych wydarzeń.

– „Zielone Finanse w Polsce 2022” to trzeci raport dotyczący tematyki zielonych finansów i ich rozwoju w Polsce. Pokazuje zmiany jakie zachodzą na tym rynku, jak bardzo wchodzą w rynek finansowy i stają się jego ważną częścią. (…) W tym roku przeprowadziliśmy badanie wśród instytucji finansowych dotyczące roli czynników ESG w ich działaniach, strategiach i zarządzaniu ryzykiem – powiedział Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów.

Rynki finansowe tworzą standardy

ESG pełni coraz większą rolę w światowych instytucjach finansowych i spodziewany jest wzrost ich znaczenia w najbliższej przyszłości. Dlatego badanie będzie kontynuowane w latach kolejnych.– W tym roku, oprócz badania, w raporcie znalazło się dziesięć artykułów eksperckich z zakresu zielonych finansów w Polsce. Dużą część raportu zajmuje głos rynku, czyli krótkie informacje o rozwoju rynku w niektórych instytucjach sektora finansowego w Polsce – dodał Kotecki. 

Szczególną rolę w światowej transformacji w kierunku zielonej gospodarki odgrywają giełdy papierów wartościowych. Tak też jest na polskim rynku kapitałowym, na którym nie brakuje zielonych produktów. 

Zielone obliczacie GPW

– Bardzo ważnym trendem na rynkach kapitałowych jest ESG – inwestorzy wymagają, aby spółki uwzględniały w swoich strategiach i działaniach biznesowych czynniki klimatyczne, środowiskowe, społeczne oraz z obszaru ładu korporacyjnego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi liczne kampanie promujące ESG, a także kampanie edukacyjne skierowane do spółek oraz inwestorów. (…) Bardzo ważnym instrumentem naszej oferty produktowej są tak zwane zielone obligacje, czyli instrumenty dłużne, które mają na celu finansowanie produktów powiązanych z transformacją w kierunku rozwiązań środowiskowych czy też klimatycznych – podkreśliła Izabela Olszewska, członek Zarządu GPW.

Zielone finanse: wsparcie Banku Światowego

Obowiązki takie jak raportowanie informacji na temat wpływu na środowisko, strategii dekarbonizacyjnych i potencjalnych ryzyk klimatycznych oznaczają nie tylko dodatkowe koszty, ale także spore zmiany organizacyjne w instytucjach finansowych. Jednakże wszystkie działania na rzecz zielonej transformacji mogą liczyć na wsparcie finansowe, techniczne i merytoryczne podmiotów zewnętrznych, np. Banku Światowego.

– W ubiegłym roku przyjęliśmy strategię na najbliższe kilka lat, która zakłada, że blisko 35 proc. wszystkich projektów i całkowitego finansowania banku będzie skoncentrowane w obszarze finansowania zmian klimatycznych, zarówno w zakresie adaptacyjnym, jak i mitygacyjnym (…) – zaznaczyła Katarzyna Zajdel-Kurowska, dyrektor Wykonawczy Banku Światowego.

Rozwój zielonych finansów to także ważny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ.

Zielone finanse kluczowe w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju

– Zielone finanse dla Organizacji Narodów Zjednoczonych są absolutnie kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności tych, które są związane ze zmianą klimatu. Jeżeli chcemy pokonać kryzys klimatyczny, musimy jak najszybciej sfinansować globalną rewolucję przemysłową, którą lubimy nazywać klimatyczną rewolucją przemysłową – powiedział Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland

Raport „Zielone finanse w Polsce 2022” można pobrać ze strony UN Global Compact Network Poland.

„Wideokomentarze GPW” na portalu YouTube GPW.