Jak wygląda światowy mix OZE?

światowy mix oze

Odejście od paliw kopalnych wydaje się być przesądzone. Otwartym pytaniem pozostaje w jakim tempie poszczególne światowe gospodarki ten cel osiągną. A także jak to wpłynie na miksy energetyczne poszczególnych krajów.

Serwis https://elements.visualcapitalist.com przygotował porównanie pięciu najpopularniejszych typów energii odnawialnej stosowanych na świecie. Tak pod względem dostępności, jak i średniej ceny eksploatacji.

Światowy miks OZE
Światowy miks OZE

Światowy miks OZE

Najpopularniejszym rodzajem energii odnawialnej na świecie była energia pochodząca z wody. Stanowiła ponad 15 proc. całkowitej wytworzonej na świecie zielonej energii. Na dalszych miejscach znalazły się: wiatr (6,6 proc.), słońce (3,7 proc.) i biomasa (2,3 proc.). Ujęta w zestawieniu energia geotermalna stanowiła niecały 1 proc. wytworzonej energii. Łącznie te pięć głównych źródeł odpowiadało za około 28 proc. wytworzonej energii elektrycznej na świecie w 2021 r. 

Światowy miks OZE: dane bez atomu

W zestawieniu autorzy nie uwzględnili energetyki jądrowej. Pomimo uznawania jej za źródło bezemisyjne, zarówno przez Unię Europejską jak i ONZ, to jednak technicznie nie można nazwać jej odnawialną – głównie ze względu na użycie pierwiastków.

Światowy miks OZE: od fotowoltaiki do biomasy

Jeżeli chodzi o koszt wytworzenia to najtańszymi źródłami były wiatr i słońce. W obu przypadkach koszt wytworzenia 1 MW wyniósł odpowiednio 36 i 38 USD. Prawie dwa razy droższa była energia z wody (64 USD za MW) oraz biomasy (114 USD).

Rodzaj energiidziała w światowym miksieKoszt wytworzenia 1 NM
Energia geotermalna< 1 proc.75 USD
Biomasa2,3 proc.114 USD
Energia wodna15,3 proc.64 USD
Energia słoneczna3,7 proc.36 USD
Energia wiatrowa6,6 proc.38 USD
Udział światowym iksie i koszt wytworzenia poszczególnych typów OZE

Kiedy energia odnawialna przejmie władzę?

Pomimo niedawnego wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii, paliwa kopalne nadal dominują w globalnym bilansie energetycznym. Większość krajów znajduje się na wczesnym etapie transformacji energetycznej, a tylko kilka z nich znaczną część energii elektrycznej pozyskuje z czystych źródeł. Jednak w nadchodzącym dziesięcioleciu może nastąpić jeszcze większy wzrost niż w ostatnich rekordowych latach.

Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że do 2026 r. globalna moc energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrośnie o 60 proc. w stosunku do 2020 r., osiągając poziom ponad 4800 gigawatów. Czyli tyle, ile wynosi obecnie łączna moc energii wytwarzanej z paliw kopalnych i energii jądrowej. Zatem niezależnie od tego, kiedy odnawialne źródła energii przejmą kontrolę, jasne jest, że globalna gospodarka energetyczna będzie się nadal zmieniać.