Czy może powstać polska Dolina Zielonych Innowacji?

Start-upy szukają sposobów na walkę ze zmianami klimatu. Obniżanie emisji w procesie chłodzenia, narzędzia do obliczania i raportowania śladu węglowego czy reaktory chemiczne i systemy pomagające wykorzystać słone wody kopalniane w procesie produkcji zielonego wodoru – to tylko przykłady takich rozwiazań.

Do 2050 r. freon wykorzystywany w klimatyzacjach czy lodówkach będzie odpowiadać za 27 proc. emisji gazów cieplarnianych na świecie. Technologia firmy Dynamic Air Cooling pozwoli o połowę obniżyć emisje generowane w procesie chłodzenia. Ten polski start-up, to jeden z przykładów innowacji nakierowanych na walkę ze zmianami klimatu. Dynamic Air Cooling wygrał spośród blisko 230 zgłoszeń konkurs Huawei Startup Challenge. Czy dzięki takim firmom powstanie w Polsce Dolina Zielonych innowacji?

Dolina Zielonych Innowacji powstanie dzięki młodym innowatorom

– Dzięki młodym polskim innowatorom mamy ogromną szansę, żeby zbudować Dolinę Zielonych Innowacji. Aby Polska była hubem zielonych innowacji w Europie. A może i na świecie – mówi Newserii Alicja Tatarczuk z Huawei Polska. – Nasza planeta jest odpowiedzialnością nas wszystkich. To jest suma małych i większych działań, wykonywanych na rzecz tego, żebyśmy przyszłym pokoleniom zostawili planetę bardziej zieloną. Dzisiaj ochrona klimatu jest jednym z największych wyzwań. Technologie mogą w ogromnym stopniu pomóc przyspieszyć zieloną rewolucję i wesprzeć spowolnienie zmian klimatycznych  – dodaje Alicja Tatarczuk.

Cleantech przyciągnął 5 mld euro

Jak wskazuje Cleantech for Europe w raporcie „Seizing the EU’s man on the moon moment”, bez technologii z dziedziny cleantech nie uda się zrealizować celów pakietu Fit for 55. Z kolei Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) podkreśla, że kryzys energetyczny w Europie otwiera drogę dla przełomowych technologii. Start-upy i innowacje mogą odegrać istotną rolę w radzeniu sobie z obecnymi zakłóceniami. Dlatego też wspieranie sektora cleantech staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nakłady finansowe i innego rodzaju pomoc dla start-upów zaczęły płynąć szerszym strumieniem po podpisaniu porozumienia paryskiego w 2015 r. Tylko w 2020 r. europejski sektor cleantech przyciągnął inwestycje venture capital w wysokości ponad 5 mld euro. Coraz większe wsparcie jest o tyle istotne, że – jak ocenia IEA – prawie połowa technologii potrzebnych do osiągnięcia zerowej emisji netto nie jest jeszcze dostępna na rynku.

– Dlatego organizujemy konkurs Huawei Startup Challenge razem ze Startup Academy. Chcemy wyławiać najlepsze pomysły polskich młodych innowatorów i naukowców na ochronę klimatu i środowiska – mówi ekspertka Huawei Polska.

Potencjał jest ogromny

Potencjał polskich innowatorów jest ogromny, bo do konkursu wpłynęło blisko 230 zgłoszeń na proekologiczne rozwiązania. Kapituła wybrała z nich dziesiątkę finalistów, a z nich – zwycięską trójkę. Pierwsze miejsce i nagrodę główną 100 tys. zł otrzymał start-up Dynamic Air Cooling (DAC), który pracuje nad innowacyjną technologią chłodzenia.

Każdy z nas ma klimatyzację, lodówkę. Używając tych urządzeń codziennie, produkujemy nowe emisje. Freony, które są zawarte w tych urządzeniach, wnikają do środowiska i powodują globalne ocieplenie. W Stanach Zjednoczonych już teraz do chłodzenia budynków zużywane jest więcej energii niż wynosi całość zużycia Afryki. To pokazuje skalę problemu, o którym w ogóle nie mówimy. Mówimy o węglu, elektryfikacji samochodów, wodorze – to są bardzo ważne tematy. Jest jednak jeszcze jeden ważny temat – chłodzenie – mówi Pavel Panasjuk, prezes zarządu Dynamic Air Cooling.

– Do połowy stulecia wyprodukujemy 27 proc. globalnych emisji przez chłodzenie. Nasze rozwiązanie pozwala obniżyć emisje spowodowane chłodnictwem i klimatyzacją o 50 proc. To jest właśnie pół stopnia Celsjusza w zakresie celów klimatycznych.

Dachówka z paneli fotowoltaicznych

Drugie miejsce i 60 tys. zł zdobył start-up Plan Be Eco za narzędzie dla firm do liczenia i raportowania śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw. W ten sposób wspomagane jest osiąganie neutralności klimatycznej. Podium zamknął Hydrum z autorskim reaktorem chemicznym i systemem HydroHub. Pomaga on wykorzystać słone wody kopalniane w procesie produkcji zielonego wodoru. Dodatkowa nagroda w wysokości 10 tys. zł, którą ufundowała Krajowa Izba Klastrów Energii, trafiła do SunRoof Technology.

Start-up tworzy dachówki zintegrowane z panelem fotowoltaicznym. Podobną technologię rozwija Tesla Elona Muska, ale być może stworzyliśmy tu w Polsce coś lepszego – mówi Alicja Tatarczuk. 

Wśród zgłoszeń do konkursu dominowały projekty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii (12 proc.), wsparciem dla gospodarki obiegu zamkniętego (12 proc.) oraz technologii pomagających ograniczyć marnowanie żywności (8 proc.). Największą grupę start-upów (40 proc.) stanowiły podmioty z Mazowsza oraz Warmii i Mazur (20 proc.). W finałowej dziesiątce, poza czwórką laureatów, znalazły się takie podmioty jak Maas Loop, MakeGrowLab, Nanosci, Vertigo Farms, The True Green oraz Hydrogen First.